С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КОЛЕДНОTO TЪРЖЕСТВО на училището ще бъде на 18 декември /събота/ от 15.30 ч. до 18 часа в колежа–зала # 1604 на първия етаж.
Учениците от среден курс, които учат втора смяна – 5 клас и 8 клас, ще се присъединят към тържеството след приключване на учебните занятия в 16.15 часа.
25 декември и 1 януари – неучебни дни

Забележка: Улица “Central” ще бъде затворена на 18 декември след 17 часа.

От ръководството на училището