Какво е характерно за подготвителния етап на обучението в училище ,,Джон Атанасов’’?

Обучението по български език и литература в първи клас се реализира като ограмотителен период и осигурява основата върху която се формират езиковите, литературните и обществено-културните умения на учениците.
Характерно за подготвителния етап по четене е широкото място, което се отделя за развитие на речта. Първокласниците преразказват устно (разкази по преживяно) или по серии от картинки с помощта на учителя. Целта е да се откроят всички детайли, да се развива наблюдателността на учениците.
Подготовката за писане в учебната тетрадка се осъществява чрез защриховане на фигури; задачи за ориентиране; рисуване на орнаменти и форми с изискване за непрекъснатост на движението; писане на елементи и съчетания от елементи.
Учениците започват да свикват да пишат на тесни и широки редове. Обикновено в началото на реда е даден образецът. Първокласниците трябва или да свържат пунктира, или елементът от ръкописната буква е започнат и е необходимо учениците да го довършат.
В първи клас започва изграждането на начални умения за разграничаване на видовете изречения (съобщителни и въпросителни) по цел на изказване. В буквара са дадени илюстрации, с помощта на които учениците съставят изречения по образец. По предложените модели първокласниците разиграват диалози, в които единият пита, а другият отговаря. В хода на учебната работа учителят обръща внимание на пунктуацията на изреченията (пишем точка в края на съобщително изречение и въпросителен знак- в края на въпросително изречение).
Учениците започват да осъзнават и разликата между звук и буква. Те започват да отделят звуковете в състава на думата, тяхното количество и последователността им при изговаряне. Тази способност е в основата на правилното писане и нейното формиране е с особено голямо значение за езиковата култура на първокласниците.
Силвия Кънчева
Учител по български език и литература
Училище ,, Джон Атанасов”
за в.”България Сега”
www.BulgariaSega.com