За Учебната 2010 -2011 г. училище " Васил Левски " – Лас Вегас

предлага:

– изучаване на български език, история и география на България  – 1-4 клас;

–  подготвителен  клас за  деца, невладеещи  добре  български  език;

–  безплатни  учебници, учебни  тетрадки и помагала  за всеки  ученик;

–  безплатни  извънкласни  форми – народни  танци, музика за разучаване на популярни български  детски песни;

–  свидетелства  за завършен  клас, валидни  за България;

–  подходяща  база за провеждане  на учебните  часове;

–  учители  и ръководители с професионален  опит;

Занятията  ще  се  провеждат  събота  и  неделя.

За  повече  информация на тел: (702)   513  4307