Децата автори на книгата “Мъдростта на народа ни”

От началото на учебната година учениците от училище “Родна Реч” в Български Учебен Център „Знание” се включиха в проекта „Мъдростта на народа ни”  на Държавната агенция за българите в чужбина и Фондация ,,Детето и фолклора”. Децата с радост четат и изучават български поговорки, пословици и гатанки. За повечето от тях това е малко позната част от съкровищницата на българския език, но те с удоволствие превеждат на английски език българските поговорки и пословици. Учениците ни искат да покажат на какво са способни и да допринесат своя дял в издаването на книга ”Мъдростта на народа ни” с български поговорки, пословици и гатанки на много езици, което е цел на проекта.

Поговорките, пословиците и гатанките са много трудни за превод. Те са експресивни изрази – съдържат българската автентична оценка на света около нас. Образното ни мислене е отразено с колоритни символи и изрази. Често изказът в тях няма точен еквивалент в чужд език. Това наложи в часовете по български език и литература  в училище “Родна Реч” да отделим време и заедно да четем, тълкуваме и коментираме български поговорки, пословици и гатанки. Разгледахме и стоте най-популярни американски поговорки и пословици.

Бяхме щастливи да намерим  съвпадения:

1. Clothes do not make the man. – Дрехите не правят човека.

2. He who laughs last, laughs best. – Който се смее последен, най-добре се смее.

3. A man is known by the company he keeps. – Кажи ми с какви хора дружиш и ще ти кажа какъв си.

Има и такива съответствия между българските и американските поговорки и пословици, които се различават само по малък детайл :

1. The apple desn’t fall far from the tree. –  Крушата не пада по-далече от дървото. ( ябълка – круша )

2. Don’t look a gift horse in the mouth. –  На харизаното магаре зъбите не се гледат. ( кон – магаре  )

Благодарим на Виолета Атанасова, служител в Des Plaines Public Library,която ни предостави най-популярните американски поговорки и пословици, както и на Петя Валентинова, ученичка в Prospect High School, която преведе за нас по-трудните американски поговорки и пословици! Благодарим и на родителите, които
активно участват в живота на училището и насърчават децата си да изучават  българския език и българските народни традиции!
На вашето внимание предоставяме едни от най-сполучливите преводи на петокласници от училище “Родна Реч”.
      
Женя Петрова е не само изявена поетеса,но тя най-добре е превела поговорката
 "Сговорна дружина планина повдига" –
Harmony of friendship can lift a mountain.
Unity makes strength.
       
Лея Леонова не само ни радва с новите танцови композиции, но и с оригиналния превод на друга българска поговорка.
 "Добрата дума железни врата отваря" –
The good word a metal door opens.
Светослав Манов добавя и разяснение на смисъла на тази поговорка:
If you only use nice words, enybody will welcome you.

Светослав е добър спортист, но има подчертан интерес към българкия език и към историята на България. Той е направил удачен превод на поговорката
"На лъжата краката са къси"-
The lies legs are short.
If you lie,you will get cought soon.

Габриела Вълчева винаги помага в грижите за по-малките ученици в училище. Отговаря и за реда в училищната библиотека. Тя се е справила чудесно с превода на други две  много трудни български поговорки. Ето една от тях :
Всяка жаба да си знае гьола. –
Every frog should know their puddle.(директен )
Everyone should know their right place. (по смисъл)
      
Сами се убедихте,че е удоволствие да се работи с учениците от училище “Родна Реч”- Български Учебен Център ,,Знание”, защото те са изпълнителни и талантливи.

Очакваме и други български деца  да се включат в проекта. Може да пишете на
center@bgznanie.com  и да поискате да ви бъдат изпратени пословици и поговорки за превод на английски. Класиралите се ги очакват  награди.

Анна Андреева, учител по български език и литература
за вк “България Сега”