Болниците задължени да публикуват цените си онлайн

Новото изискване, което влезе в сила от 1 януари 2019 г., изисква от болниците да публикуват онлайн списък с техните стандартни цени и да направят по-лесно достъпни за пациентите електронните медицински досиета. Целта е да се постигне прозрачност на цените в здравната система и това е в унисон с политиката на администрацията на Тръмп пациентите да станат по-добре информирани, преди да вземат решения относно своето здраве.
Болниците вече са длъжни да разкриват цените публично, като информацията онлайн ще е в машинно четим формат, който лесно може да бъде обработван от компютри. Тъй като при плащането са намесени застрахователни компании и други институции, информацията за цените на болницата няма да даде пълна представа за това, кой какво трябва да плати, така че пациентите е нужно да се консултират със своята застрахователна компания.
Но за разлика от преди, сега хората ще имат представа кое колко струва в болницата по същия начин, както например когато те посетят магазин, ресторант и т.н.

Атанас Ненов
в. „България СЕГА“