Поощрявайте детето си, за да успее

Ако детето ви не спира да говори. Има богат за възрастта си речник, точен изказ и с удоволствие разказва истории детайлно и нюансирано. Умее да убеждава събеседниците си и държи да има последната дума. Това означава, че детето ви е добър оратор и може един ден ще се занимава с право или журналистика.
Важно е да се научи да изразява мислите си и в писмен вид, затова го насърчавайте да записва преживените случки и съчинените истории. Научете детето да бъде и добър слушател. Съветвайте го да помисли, преди да започне да говори.

Желанието да види какво има вътре в играчката, вероятно подсказва бъдеще на инженер и изобретател. Купувайте на детето конструктори и го насърчавайте да строи по свои проекти. Окуражавайте го да използва нетрадиционни материали – макари от конци, картонени кутии и други предмети от бита.
 
Ако обича да фантазира, да рисува, да апликира и изрязва, вероятно имате у дома човек на изкуството – художник, режисьор, писател, артист. Насърчавайте креативността му и бъдете публика на изкуството му. Водете го на представления и изложби.

Вашето дете държи да знае как точно трябва да се прави всяко нещо и следи за спазването на правилата
Обича да участва в разрешаването на конфликти и не се страхува да поема отговорност. Подобни качества издават родения лидер. Ангажирайте го със задължения у дома, учете го да упражнява правото си на избор, давайте му възможност да организира различни прояви, да ръководи ситуации и да решава проблеми, които са по силите му.

Ако детето вечно търси промяна и се движи, спада към телесно-кинетичния тип натури. Те обичат занимания със спорт и танци. Нуждаят се много физическа активност, защото седенето на едно място ги отегчава. Точно такова дете можете да запишете още на 4-5 години нещо да тренира.

След като сте опознали способностите на сина или дъщеря си, тогава изберете на какви кръжоци и уроци да ходи. Роденият да пее няма смисъл да се мъчи с курсове по математика, освен ако целта не е да закърпи по-приличен успех в училище.
Е, може и певец да не стане, но вие сте си свършили работата като родители – дали сте възможност да се развива.

Извънкласните форми за развитие таланта на вашето дете в БУЦ ”Знание”са:  АРТ, Народни танци от 4-5г до 15г.; Математика по системата- Куман; Пиано, Детски куклен театър, Шах

ВАЖНО! Класовете са отворени и за децата, които не посещават училището.

Адреси: * 502 W EUCLID AVE, ARLINGTON HEIGHTS, IL
              * 1352 S CUMBERLAND AVE, PARK RIDVE, IL
Тел. за информация и записване 1(847) 858 9147

БУЦ „Знание“
специално за в. „България СЕГА“