Община Белоградчик

img

ДО
Редакция на 
В-к “България сега ” ,Чикаго
Уважаеми  Дами и Господа ,

Позволявам си да се обърна към Вас в качеството ми на Кмет на община Белоградчик относно номинацията на „Белоградчишките скали”, известни в цял свят със своята уникалност за едно от новите седем природни чудеса на света. Те участват заедно с още 260 природни  феномена от 222 страни в своеобразна класация, организирана от Швейцарска неправителствена организация. Гласуването за определяне на първите 77 класирали се страни ще продължи до 7 юли тази година. Нашият природен феномен има историческият шанс да се превърнe  в едно от тези седем чудеса на природата. В момента ние заемаме първото място в нашата категория «Пещери, скални образувания и долини», като зад нас остана даже Американското чудо «Гранд Каньон» и «Дяволският град» в Република Сърбия.

Сред членовете на Инициативния комитет  по повод номинацията са: Иван Токаджиев- зам. Министър на културата, Анелия Крушкова- председател на ДАТ, проф. Божидар Димитров, Димитър Попов- бивш Министър-председател на Република България, проф.Николай Овчаров, Поли Карастоянова – председател на Националния борд по туризъм, проф. Борислав Тошев и други научни работници, видни общественици, представители на бизнеса, неправителствените организации  и медиите.

До края на този етап има още много време, през което ние смятаме да проведем най-различни инициативи, ще разнообразим формите и средствата в националната PR кампания, за да може да продължим в следващия етап на класацията. Целта е още по-успешно да популяризираме уникалните «Белоградчишки скали», които са без аналог в света и да активизираме всички българи и любители на природата у нас и в чужбина да подкрепят номинацията чрез своя глас. В тази връзка ние много разчитаме на Вашата медия, която да запали искрата на родолюбието и патриотизма във всички наши сънародници по повод подетата благородна кауза, защото става дума за България и вярвам, че заедно ще успеем. Знаем също, че само, когато човек е в чужбина осмисля в най-пълна степен понятието Родина.

Моля, да инициирате гласуване на интернет aдрес:www.new7wonders.com или на официалния сайт на община Белоградчик www.belogradchik-bg.net. Това е шансът на България. Благодаря ВИ!

С уважение,

ЕМИЛ  ЦАНКОВ
Кмет на Община Белоградчик

16 февруари 2009г.
гр.Белоградчик