Ако дължите на IRS повече от $51000 може да Ви бъде отказан паспорта

Според нов закон, който трябва да влезе сила през месец януари, 2018, тези американски граждани, които имат големи задължения към IRS могат да загубят правото си на задграничен паспорт. IRS препоръчва на всеки, който има сериозни задължения да ги изплатят или да постигнат споразумение за разсрочено плащане, за да избегнат риска от загубването правото на задграничен паспорт. В определени случаи когато IRS определи, че тези, които имат големи задължения, се намират в трудна ситуация, извън техния контрол, се правят изключения за техните паспорти. Преди да се получи отказ за издаване на задграничен паспорт се дава обикновено 90 дни за погасяване на данъчните задължения.

Атанас Ненов
в. „България СЕГА“