ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 “О,неразумний июроде! Поради что се срамиш да се наречеш
болгарин?”
Тези думи на Паисий от неговата ’’История славяноболгарская’’
и до днес отекват в българското съзнание и пробуждат националното самочувствие на един народ с хилядолетна
история.

1-ви ноември – Ден на народните будители заема своето достойно място в празничния календар на двете училища на БУЦ ”Знание”- БУ ”Родолюбие” в Щилр Парк и “Родна реч” в Арлингтон Хайтс и беше отбелязан с рецитал и видео презентация.
Децата питаха защо наричаме борците за свобода „будители”?
Защото те „събуждат”народа, за да може да види той деня, за да
види светлината на слънцето-да добие знания, да бъде
просветен.
Будителите са книжовници и просветители. Те създават книги,
строят училища, църкви, читалища, в които се проповядва
българската култура. Те издигат храма на българщината в
човешките души.
Пророчески са словата на Васил Априлов, че „Един народ, който
има съзнание, култура, наука, непременно ще има светлина и
трайна бъднина”!
Будителите не работят за слава и пари, а в полза на народа си.

Кой събуждал умовете
бранел българското слово ,
та като вълшебно цвете
да разцъфни то отново?

Знам, книжовниците стари
силите си ни пестили
с книги, вестници, буквари
българите дух крепили.

Децата научиха за народни будители- Свети Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Георги Стойков Раковски, Васил Априлов, Васил
Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен
Каравелов, Добри Чинтулов, Иван Вазов, Тодор Александров,
Константин Величков, Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов и много други.

Всички тези българи са водени от една идея – любов към народа си
и желание да му помогнат да се просвети, да бъде свободен, да
бъде с високо национално самочувствие.

Да се знае, да се помни ,
че България е жива-
на будителите скромни
българинът китка свива.

Будители -да се слави името ви!

БУЦ ”Знание”,
502 W. Euclid Ave., Arlington Heights, IL
специално за в. “България СЕГА”