Готово ли е детето за училище?

Преди всичко у детето трябва да има желание да ходи на училище, тоест мотивация за учене.
Важно е да може да си взаимодейства с връстниците си, да изпълнява изискванията на учителя и да контролира поведението си.
Основно в предучилищното детство се счита умението на детето да участва в сюжетно-ролеви игри – игрите с правила.То моделира в игрите своето отношение към обкръжаващия свят, разнообразните социални взаимоотношения и връзки.
Детето от предучилищна възраст има огромни възможности за развитие и способности да възприема. У него е заложен инстинкта за познания и изследване на света, да открие, да разгадае, да опознае.
Готовността за училище – не са уменията детето да може да чете и пише. Детето е готово за училище, ако е общително, може да изпълнява задача по образец, има елементарен запас знания за окръжаващия свят, може да концентрира вниманието си 10-15 минути, произнася ясно всички звукове, построява правилно изреченията си, може да състави разказ по картинки. Още е развита и фината моторика – държи правилно молива, оцветява без да излиза от контура на картинката.
Най- важното е, че детето има желание да се учи и ходи с желание на училище. Тогава детето ще пристъпи прага на училището с увереност, ученето за него ще бъде радост и удовлетворение от постигнатите лични резултати.

БУ ”Родолюбие” от 2007 г. е признато от МОН и от
Illinois State Board of Education с ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ.
*Предучилищни групи от 2.5 до 7г.
*Класове от 1-ви до 12 по програмите на МОН. Свидетелствата се признават в България.
Училището предлага алтернативни форми:
*БЪРЗО ОГРАМОТЯВАНЕ; ONLINE  обучение *Класове за Народни танци, Рисуване, Бит и фолклор
* Начало на учебната година- 16 септември 9:30 часа
За контакти:
znanie@bgznanie.com1 847 858 9147

В БУ “Родолюбие”, Park ridge (до Марианос)
1352 Cumberland Ave, Park Ridge ви очаква прекрасен колектив и много ползотворна и успешна учебна година.

Защото нашите деца винаги са готови за училище!

Лили Паслиева
специално за в. „България СЕГА“