ЗАПИСВАНЕ * ЗАПИСВАНЕ * ЗАПИСВАНЕ

 
БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ “Родолюбие”,Park ridge-
(до Марианос)

1352 Cumberland Ave, Park Ridge
БУ”Родолюбие”от 2007г. е признато от МОН и от
Illinois State Board of Education с ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ.

Класове от 1-ви до 12
Предучилищни групи от 2.5 до 7г.
По програмите на МОН.С видетелствата се признаватв България.
Училището предлага алтернативни форми:
*БЪРЗО ОГРАМОТЯВАНЕ- индивидуално и в група
*ONLINE  обучениеот дома
Класове за Народни танци, Рисуване, Бит и фолклор, ESL  class&Learn Bulgarian
* Начало на учебната година- 16 септември 9:30 часа
За контакти:
znanie@bgznanie.com1 847 858 9147

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА 2017-2018
Български Учебен Център ”ЗНАНИЕ”

502 W Euclid Ave, Arlington Heights

БУ”Родна реч” на БУЦ”Знание”е Първото светско училище в Чикаго от 2005 г.,. Лицензиранoв МОН – България и в САЩ като NFP организация.Българският език се признава за кредитен от Illinois State Board of Education с ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ.

I.    УЧИЛИЩЕ 1-ви до 12 клас
* Детски групи”Знайко”- 2.5 до 4 г.
* Предучилищнигрупи- 5 до 7 г.
По програмите на МОН. Свидетелствата се признаватв България.
II. ИНДИВИДУАЛНО или  в група бързо ограмотяване
III.  ONLINE  обучение във време подходящо за вас
IV. КЛАСОВЕпо избор
* Народни танци*Спорт *Спортни танци*Рисуване
*  Математика * Шах
* ESL  class&Learn Bulgarian
ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:
•    Email:znanie@bgznanie.com
•    Тел.  1 847 858 9147  и 847 454 3223
* ONLINE записване: http://www.bgznanie.com/enroll_main.shtml