10 години Асоциация на българските училища в чужбина

Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) празнува своя светъл юбилей! По този повод ще се проведе конференция, която ще премине под надслов:
„10     ГОДИНИ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА – ВЪЗРОДИТЕЛ И ПОСЛАНИК НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ ПО СВЕТА 2007 – 2017”
Конференцията ще се състои на 26 юли 2017 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” като на 27 и 28 юли ще продължи в Рилския манастир със семинар за българските учители зад граница.Форумът се организира с участието на Министерство на образованието и науката, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Западноевропейската епархия на Българската православна църква и Рилския манастир „Св. Иван Рилски”.
В юбилейното събитие ще участват над 40 официални лица – представители на български държавни и недържавни институции, както и над 130 членове на АБУЧ от 22 държави, 61 града и 64 български училища.
АБУЧ е доброволно, независимо, неправителствено и неполитическо сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава и решението на Учредителното събрание.
Основана на 15 август 2007 г.,Асоциацията положи „ново начало” в отношенията между българските държавни институции и българските училища извън границите на страната ни. АБУЧ, като представител на българските училища зад граница, постави началото и на един нов и нетърпящ отлагане диалог по проблемите на българските училища извън България. В него, търсещите подкрепа и признание български училища в чужбина, очертаха ясно своите изисквания. Основаването на АБУЧ е паметно събитие, което завинаги ще остане в историята на българското образование зад граница.
Членове на АБУЧ на Общо събрание, София, 30 юли 2011 г.Асоциацията на българските училища в чужбина успешно изпълнява високата си кауза и сплотява българските училища зад граница. Нейните членове, над 220 юридически и физически лица, развиващи родолюбива просветителска дейност на територията на различни континенти, активно допринасят за това младото поколение българи, израстващо в чужбина, да съхрани българския език и запази българската си идентичност. Същевременно Асоциацията дейно подкрепя създаването на редица нови български образователни центрове по света.
АБУЧ задвижи образователната политика на българската държавата към българските училища извън пределите на България в правилна посока. През годините тя създаде солидна мрежа от контакти, обхващаща български и чуждестранни институции и организации, стотици съмишленици от различни континенти, допринесли за съществуването, разрастването, популяризирането на успехите на АБУЧ. Асоциацията тясно сътрудничи с редица медии в България и зад граница, участва в обсъждания, представя становища относно национални програми и държавни закони.
Вече 10 години Асоциацията на българските училища в чужбина осъществява активна дейност в обществена полза, изразяваща се в насърчаване и подпомагане дейността на българските училища извън България.

„АСОЦИАЦИЯТА ИМА ЯСЕН СТРЕМЕЖ ДА ОБЕДИНЯВА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА”

Членове на Управителния съвет на АБУЧ с г-н Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката и г-н Георги Пирински, зам.-председател на Народното събрание на Република България, Форум на българските училища зад граница, Чикаго, 30 април 2011 г.С уважение и признателност произнасяме имената на всички, които по един или друг начин са допринесли за съхраняването на родния език, които всеотдайно работят за това българските училища по света да продължават да изпълняват своята образователна и обществена функция. Ще посочим някои от тези имена:
•    „Българските деца и учители са най-успешните посланици на нашата култура по света.” – Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България
•    „Много от будителите на България в различни моменти от своя живот
също са били далеч от Родината – изгнаници, учители, студенти, хъшове и революционери. И все с мисълта за България и за доброто име на българите. Днес будител трябва да е всеки от нас – по своему и за добро.” – Маргарита Попова – бивш вицепрезидент на Република България
•    „Каузата всяко българско дете зад граница да получи достъп до българска просвета и култура в съвременния свят е възможно най-благородната.” – Георги Пирински, депутат в Европейския парламент, бивш външен министър и бивш председател на Народното събрание на Република България, Почетен член на АБУЧ
•    „Асоциацията има ясен стремеж да обединява българите по света, да допринася за съхраняване на националната идентичност и култура, на славянската писменост и традиции.” – проф. Сергей Игнатов, бивш министър на образованието и науката
•    „Вие приехте да бъдете новите будители!” – Милена Дамянова – представител в 43-то Народно събрание, бивш зам.-министър на образованието и науката
•    „Сред приоритетите на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) още от началото на нейното създаване е съхраняването на националната идентичност на най-младото поколение българи зад граница.” – Коянка Димитрова, директор на Дирекция „Български общности и информационна дейност” в ДАБЧ
•    „За краткия период от своето съществуване Асоциацията допринесе много за активизирането на контактите и взаимодействията между десетки български училища, извън пределите на родината. Безспорна е нейната роля за издигането на авторитета на българските учители в чужбина като истински съвременни будители на нашите общности. Дейността на АБУЧ е ярък пример за новаторско мислене в създаването и развитието на модерни организационни структури сред сънародниците ни извън България.” – Росен Иванов, бивш председател на ДАБЧ
•    „Българският учител зад граница е апостол. Той е длъжен да възпита и изгради и знанието за родината.” – Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний
•    „Според мен, за да бъде политиката на България успешна спрямо българите в чужбина, тя трябва да се базира на практики, които са се доказали като работещи и ефективни. Идеален пример за това е Асоциацията на българските училища в чужбина. Тази организация е пример как да се работи с българската държава за постигането на реални добри резултати. Държавата трябва да идентифицира организации и структури, подобни на Асоциацията на българските училища в чужбина и да работи с тях в съответните области.” – Светлозар Момчилов, президент на MediaGroupe, журналист, издател и главен редактор на вестник „България СЕГА” в Чикаго, САЩ
•    „Искам да подчертая, че дейността на учителите тук може да се сравни с апостолска. В тази родолюбива дейност несъмнено проличава любовта на българина към учението, просветата, към децата. ” – Веселин Вълчев, бивш извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър
•    „Поглеждайки назад, ние откриваме един екип от сънародници-възрожденци, които поставят началото на Асоциацията и развиват успешно идеята на шест континента.” – екипът на Интернет-радио „Татковина”, Пловдив, България
•    „Асоциацията на българските училища в чужбина провокира много неща, които не биха се случили.” – проф. д-р Никола Чиракчиев, секретар на Българо-американската асоциация, Чикаго, САЩ
•    „Благодарим Ви за усилията, които от години осъществявате за българската кауза! Вие сте първопроходци-знаменосци.” – доц. д-р Костадин Грозев – преподавател по съвременна история в Софийския университет „Св. Климент Охридски”
•    „Асоциацията на българските училища в чужбина възкреси надеждите на българските учители зад граница, вдъхна им самочувствие, защото държавата, благодарение на АБУЧ, поведе диалог с тях, призна труда им и оцени възрожденските им усилия. Без преувеличение мога да кажа, че ролята на нашата Асоциация за българското образование в чужбина е историческа.” – Маргарита Маринова, Почетен член на АБУЧ, Българско училище към Посолството на Република България в Москва, Русия
•    „Асоциацията на българските училища в чужбина категорично доказа необходимостта и ефективността от своето съществуване…”  – Българско училище „Родна реч” в Сарасота, щата Флорида, САЩ
•    „Силата на българския дух, любовта към всичко родно не е спирала и няма да спре докато има такива светини, в които се развива и запазва българщината и се изгражда достойнството да се наричаме Българи!” – Българско училище в Аделаида, Австралия
•    „Няма по-смислена инвестиция от конкретни жестове за добруване и радост на конкретни хора, особено що се касае до децата. Положителният поглед към света ни е съхранил и затова нека летим из духовните пространства до насита!” – Българско училище в Сиатъл, САЩ
•    „Целта на училището е съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура на българската общност в региона, изучаване на български език и литература, история и география на България…” – Българско неделно училище „Азбукарче” в Полис Хрисохус, Кипър
•    „Въпреки отдалечеността от България и Европа и живота в един много различен свят, да запазим българския език и култура!” – Българско училище към Посолството на Република България в Кувейт
•    „Мисията на училището е да поддържа и развива българския език и култура при децата в района на Далас…” – Българско основно училище „Васил Априлов” в Далас, САЩ
•    „…свързани с една невидима нишка и ни обединява това, че сме българи и обичаме нашата България.” – Първо българско неделно училище „Родина” в Малага, Испания
•    „Един ден нашите деца ще са тези създатели, творци и изобретатели – движещата сила на прогреса и искрената ми надежда е, че гордостта от българския им произход, любовта към родината и зрънцата на българското образование и самосъзнание, които ще посадим днес, ще допринесат за тяхното лично и професионално изграждане извън и в пределите на родната ни България.” –Българско  училище „Хан Аспарух”към Българския културен и просветен център „Хан Аспарух” в Сънивейл, Северна Калифорния, САЩ
•    „Основна цел при създаването на училището, към която се придържаме и която успешно развиваме, е съхраняването на националното самосъзнание, език и идентичност зад граница.” – Българско неделно училище към Славянобългарския манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф” – Солун, Гърция
•    „И ако има някои неща, които отличават едно българско училище в чужбина от друго, то също така всяко едно българско училище зад граница е приобщено към общата идея, заради която са създадени българските неделни училища в чужбина – изучаването на българския език, история, география и култура на България.”„Мотивацията! Това е най-силният фактор за един ученик да идва в училището, да учи езика, литературата, историята ни. И не само да ги научи, но да живее с тях, да ги проектира в нещо позитивно в своя живот – в бъдещата работа, в бъдещите си  планове… Има ли нещо по-красиво от това едно дете, израснало в чуждоезикова среда, да свърже своите бъдещи планове с Родината ни!” – Българско училище в Сао Пауло, Бразилия
•    „Връзката с България е силна и в този малък оазис на българщината в Дания всеки родител е вложил сърце и душа. Макар и далече от родината, българите в Дания с този Център искат да покажат, че в Европа има място за всяка култура и че ние, българите, пазим корените си и се гордеем с народа, на който принадлежим.” – Български просветен център „Иван Вазов” в Копенхаген, Дания
•    „Българското училище в Шарлот е много повече от организация, чиято цел е да запази българското – то е нашето голямо българско семейство. Любовта и уважението към България и нейните ценности и традиции го е създала и ни кара да се събираме всяка неделя и въпреки че сме толкова далеч от семействата и родината ни, да се чувстваме някак у дома. Разказите, песните, танците ни припомнят за детството, за семейството и за красивите кътчета на страната ни. Разтапят душите ни и насълзяват очите ни особено, когато ги чуваме и гледаме в изпълнението на нашите деца – българските деца.” – Българското училище „Васил Априлов” в Шарлот, Северна Каролина, САЩ
•    „Учебната година откриваме така, както по традиция се посреща в България – с кратко тържество в училищния двор, с училищен звънец, с менче с вода и питка и с въвеждане на първокласниците за първия урок. Искаме да съхраним тази традиция (която липсва в кипърските училища) и го правим вече пета година.” –Българско  неделно училище „Народни будители” в Паралимни, Кипър
•    „Голяма подкрепа получаваме от всички и мисля, че точно това е целта на училището – да събира хората покрай децата и да помага с всички сили и средства тук да се чувстваме като у дома си, сред голямото семейство на емигрантите и с помощта на английските колеги и приятели.” – Българско училище „Звънче” в Сърбитън и Сатън, графство Съри, Великобритания
•    „Откриването на центровете стана поради естествената необходимост заизучаване на родния български език и история на България за децата на онези българи, които отдавна живеят в градовете и напуснаха българска езикова среда. Това обстоятелство изисква нов организиран подход към изучаването на родния български език и история.” – Български културно-просветен център „Аз Буки Веди”към Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна”
•    „Българското училище в Минесота е притегателен център.” „… ние осъзнаваме отговорността и честта, която имаме – да обединяваме и разпространяваме българската култура.” – Българското училище в Минесота, САЩ
•    „Онова обаче, което прави училище „Азбука” изключително, е, че подготвя ученици за матура по български език.” – Българско неделно училище „Азбука” в Дъблин, Ирландия
•    „Някои дори никога не са били в българско училище в България. На всеки ученик се обръща индивидуално внимание, за да може да навлезе по-бързо в материята. Тези деца имат нужда от реални знания и изцяло покрит хорариум с цел безпроблемната адаптация при завръщането им в България.” – Българско училище „Пейо Яворов” към Посолството на Република България в Кралство Белгия и Херцогство Люксембург
•    „От създаването си до днес културно-просветното средище „Родолюбие” работи за България и за българите, уповавайки се на вродената любознателност на българина, на наследения от Възраждането устрем към знанието и просвещението.” – Българско съботно училище „Родолюбие” във Валенсия, Испания
•    „Слънчевият град Сан Диего е най-южната точка на Калифорния, в която живее няколко хилядна българска общност. Дошли по различни пътища и време, от различни краища на далечната Родина, българите в Сан Диего постепенно изграждат собствено емигрантско общество. И колкото повече се вливат и разтварят в многоезичната и разнолика Калифорния, толкова по-осезаема става нуждата да пазят своята национална уникалност и идентичност.” – Българско училище „Васил Левски” в Сан Диего, Калифорния
•    „Нашата амбиция е да превърнем училището ни в едно малко късче от България, където българският език, култура и история оживяват, за да ни напомнят за корените ни и идеалите на нашите предшественици.” – Българско училище „Васил Левски” в Париж, Франция
•    „Днес, след толкова много години и на хиляди километри от това малко село, децата ни отново имат нужда от същото. Даскал Васил (Левски) го даде на дедите ни, ние можем да го дадем на децата ни.” – Българско школо „Васил Левски” в Лондон, Великобритания
•    „Да запазим късчето България в сърцата на нашите деца!” – Българско неделно училище „Св. Климент Охридски” в Лимасол, Кипър
•    „Затова е от изключително значение да се работи с тези деца, да се изгради здраво и непоклатимо чувство за национална принадлежност, да се инвестира в тях, за да може един ден тези деца да работят за благото на нацията си…” – Българско училище „Св. Климент Охридски” в Годалминг, Великобритания
•    „Нека да се множат тези центрове, за да приютяваме и ограмотяваме още повече български деца, за да не забравят своя род, майчин език и култура, за да имат смелостта и желанието някой ден да се завърнат в България или да бъдат достойни с произхода си, независимо в коя точка на земното кълбо живеят..!” – Ново българско училище „Васил Левски” в Палма де Майорка, Испания

Днес в повече от 300 български училища – огнища на българската духовност, пръснати на шест континента, българските деца с вдъхновение и любов „пишат” една нова страница в българската ни образователна система. Страница, достойна да бъде определена като „феномен” в най-новата ни история. А българските деца…

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА, КЪДЕТО И ДА СА ПО СВЕТА, СА НА БЪЛГАРИЯ!

Д-р Ваня Велкова,
основател на Българското училище в Хамбург,
един от основателите на Асоциацията на българските училища в чужбина
в. „България СЕГА”