Юбилейна конференция на българските училища в чужбина

На 26.07.2017 г. в Аулата на Софийския университет „Климент Охридски” от 9.00 ч. сутринта се открива юбилейната  конференция на Асоциацията на  българските училища в чужбина (АБУЧ) по повод 10-тата годишнина от основаването на асоциацията. Тя се организира със съдействието на МОН, СУ „Кл. Охридски”, ПУ „П. Хилендарски”,  Западно – и Средноевропейската митрополия на Българската православна църква, Рилския манастир „Св. Иван Рилски”.
 
Основните въпроси, които ще бъдат обсъдени са:
1.      Отчет на дейността на АБУЧ – от първите години на създаването на асоциацията до днес: проблеми и постижения.
2.      Перспективи за развитието на обучението по България зад граница, задачи за изпълнение, трудности за преодоляване.
3.      Необходимост от всеобща подкрепа от страна на държавните институции на Петицията на АБУЧ  в  Европарламента за издигане на статута на българския език и въвеждане на българския език като матуритетен в страните членки на ЕС.
4.      Грижата за опазване на националното съзнание на младите българи в чужбина – грижа на всички. Държавата и неправителствените  организации –  заедно, на думи, но най-вече на дела.
 
На 27 и 28 юли 2017 г. ще се проведе двудневен семинар на АБУЧ в Рилския  манастир със съдействието на Западно – и Средноевропейския митрополит Антоний, на епископа на Рилския манастир Евлогий и на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. На този семинар ще бъдат изнесени лекции, свързани с усъвършенстване на работата на българските училища в чужбина, ще се проведат професионални образователни курсове, които ще подпомагат бъдещата работа на специалистите, приели делото за образованието по България зад граница като дело на живота си.

Снежана Метчева
за в. „България СЕГА“