Български учебен център „Знание“ – Чикаго: интеркултурни особености

Разбирането на миграционните процеси изисква те да бъдат схващани като съществена част от масивните социални промени, каквито са глобализацията, развитието на технологиите, нарастващия консумеризъм. През ХХI в. миграциите достигат небивали мащаби. Зад граница мигрантите срещат националното си културно наследство с културната среда на приемната страна. Този контакт е съпроводен със „социокултурен и психологически стрес“ . Акултурацията като процес на преход към новия житейски контекст изисква „преориентация в основните сфери на човешка дейност (социални и емоционални отношения, йерархии, ресурси, бит…)“ . Адаптацията към културните специфики на приемното общество минава през различни несъзнателно избирани стратегии, като оптимален вариант е интеграцията (по John Berry 1997), която предполага едновременно склонност към запазване на родната културна специфика и стремеж към контакт с новата културна среда. Отвъд теоретизирането реалната ситуация е доста по-нюансирана и многопластова. Колкото по-далечна е дестинацията на миграция, толкова по-различна за мигрантите е нейната културната среда. В този смисъл трансокеанската миграция изисква по-голям ресурс от време и усилия за адаптация. Същевременно колкото по-интензивна е социалната, културната и технологичната динамика в приемното общество, толкова по-мащабни стават усилията на имигрантската общност за извеждане на пластове от миналото и тяхното превръщане в наследство (Vukov, Borisova 2016). Българската миграция в САЩ е преобладаващо нова, икономическа, семейна,с разнообразна като равнище и сфери квалификация. Най-компактната българска общност в САЩ е концентрирана в Чикаго, където по неофициални данни достига до 300 000 души.
Травматичното преживяване на раздялата с родината, колективната памет за страната на произход, съзнанието за общност, необходимостта от социални мрежи, политиките на изпращащата и приемната държава са сред факторите, стимулиращи консолидационните процеси сред мигрантите и в резултат на тези процеси в Чикаго са създадени и функционират около дузина  български неделни  училища, 2 български православни църкви, 2 групи за български фолклорни танци, множество български футболни отбори, асоциации, сдружения, електронни и печатни медии, ресторанти, магазини… Многобройността на мигрантските консолидационни форми е обусловена както от мащабите на българската общност, така и от разпръснатостта ѝ в уредените и уютни предградия на Чикаго. Мигрантските образователни институции се развиват като отзвук на необходимостта от съхраняване на културната идентичност сред подрастващите българи в чужда езикова и културна среда. Поддържано и популяризирано, българското културно наследство е солидна база за успешни консолидационни и адаптационни процеси в приемната страна. Българските училища зад граница се характеризират със съботно/неделно обучение (т.е. съпътстват образователната система в дестинацията), доброволни са (Вж. Гергова, Борисова 2015), имат официална регистрация в приемната държава  и регистрация в МОН – България, специализирани са в конкретни елементи на културното наследство (език, история, литература, фолклор, празничен календар).
БУЦ „Знание“ в Чикаго  е регистриран в САЩ като организация с идеална цел  през 2005 г. и към него функционира Българско училище „Родна реч“. Стартира дейността си с 18 деца и един преподавател. Основател и директор е Лили Паслиева. Освен с училище „Родна реч“ (в Arlington Heights), от 2008 г. учебният център разполага и с училище „Родолюбие“ (в Shiller Park, впоследствие в Park Ridge). Двете училищни институции ползват сгради на американски училища през почивните дни срещу наем. През учебната 2016/17 г. в двете училища се обучават 120 деца в паралелки от 1 до 8 клас, с предучилищна група и детски център „Знайко“ за деца над 3 г. Практиката да обучават деца в ранна възраст е популярна сред българските училища зад граница, като целта е да бъде въведено ранно обучение по български език. Така се оптимизира усвояването и се разширява средата на употреба на български език.
БУЦ „Знание“ е регистриран и към МОН и бива финансово подпомаган от българската държава по Постановление на Министерски съвет №334. Центърът е член на Асоциацията на българските училища в чужбина(АБУЧ) от 2006 г. Осъществява обучение по български език и литература, история и география на България. Извънкласните форми през годините включват пиано, народни и модерни танци, изобразително изкуство, таекуондо, математика, шах, т.е. обхващат както елементи на българското културно наследство, така и артистични, спортни или учебни дейности без отношение към страната на произход, какъвто е обучителният модел и в България.  Общо коренните названия на двете училища към БУЦ „Знание“ – „Родна реч“ и „Родолюбие“ – са видим индикатор за акцента в стратегията на Центъра: българското културно наследство, като се отчита и фактът, че част от учениците са родени в САЩ, американски граждани са или са деца от смесени бракове и за тях българският е втори език. В разговорите ни и в изданията (печатни или мултимедийни) по повод годишнини на Центъра директорът г-жа Лили Паслиева многократно подчертава ролята на родителите като съмишленици и съорганизатори в обучителния процес. Същевременно за родителите са предназначени курсове по български език за чужденци и английски език за българи, клуб „Университет за родители“ – за информационен обмен и подкрепа по въпросите на възпитанието, инвестиционен клуб „Знание“, банкови и ипотечни семинари и др. За единадесетия рожден ден на БУЦ „Знание“ екипът му  е награден от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) с почетна грамота и плакет за принос в съхраняването на български „език и родовата памет сред младото поколение българи в Чикаго“ .
Дейността си българските училища „Родна реч“ и „Родолюбие“ популяризират чрез сайта си , чрез фейсбук, чрез издаваните сборници и годишници, чрез българските медии в Чикаго.
Българските училища в Чикаго са специални институции, доколкото притежават мощен консолидационен заряд: участват във всяка културна проява на българската общност: издигането на националния трибагреник в центъра на града на 3. март, отбелязването Деня на България в Ботаническата градина, откриването на български паметници в Чикаго… Същевременно училищата се очертават като образователни, културни и социални центрове за общността. Празничният календар на БУЦ „Знание“ включва началото на учебната година, Коледа и Нова година, 3 март, празник на буквите, 24 май, т.е обхваща традиционни, национални, просветни празници, които привличат и представители на българската общност в Чикаго, нямащи пряко отношение към училището. Част от тези празници се отбелязват и в приемното общество (Коледа, Нова година, Великден). В тези случаи мисията на училището е да представи българските специфики на конкретния празник, като възпитава в уважение към всички форми на празнуване. Така паралелно с обогатяването общата култура на подрастващите, с усвояването на знания и умения относно българското културно наследство, се възпитава толерантност. Празничният календар на БУЦ „Знание“ включва концерти, работилници за сурвачки, мартеници, писани яйца… БУЦ “Знание” подпомаган от ДАБЧ, ”Аз мога, аз знам”- детска интернет телевизия, Двореца на децата и други.  Организатор е на Международните конкурси „Моята гатанка“ и „Васил Левски“, в които се включват българчета от България и всички краища на света. Организатор е и на Пиано фестивал за българските деца в Чикаго (чието пето издание се организира през април 2017 г.). Децата от центъра се включват в конкурсите за есе и рисунка ДАБЧ и в други международни конкурси. Биват организирани благотворителни акции по повод различни каузи в България, т.е. освен в здрава връзка с българските корени, училището възпитава и в емпатия.
Следва продължение

Марианка Борисова,
БАН
специално за в. „България СЕГА“