Отворено писмо до българската общност в Чикаго

Драги Сънародници,

Преди две години в Чикаго бе отпечатана и разпространена първата част от тритомника “CHICAGO – БЪЛГАРСКИЯТ ГРАД”.
Основната идея в замисъла на цялото издание бе да се представят “Строителите на българското Чикаго” от края на 19-ти век до наши дни. Надяваме се, с помощта на художествената публицистика и илюстрации, да изтъкнем особеностите на конкретни периоди от историята на българските имигранти в Чикаго, с техния конкретен пример. С техния дух, култура и стремежи, професионализъм и таланти, способностите им да постигнат успехи в новата среда. И, особено важно, силата и дързостта да създадат такова общество и порядки, където се пази виталността на българските корени и огромното наследство от вековната ни история… Да изтъкнем доброто, красивото и похвалното в новия наш живот на нова земя, както и трудното, спорното и грешното, което сме преодолели. Също така и незабравената грижа и съпричастност към стария български дом и скъпи близки хора, днешната съдба на България – сплав от народа ни под родната стряха с пръснатите по планетата свои чада, които не бива да се загубят за родната си страна в своето преображение по новите земи…

Твърде възможно е това да е и наистина първият опит на българска диаспора да подреди и напише своята атрактивна история така, че и по други страни, или други генерации, да вземат и поука от своите сънародници и предшественици. От техните битки за оцеляване и просперитет, творческо поприще и бизнес, от взаимоотношенията сред обществените слоеве в диаспората, както и интегрирането й в американското общество.

Чикаго е уникален град. Българското Чикаго – още повече. През 2006 година в града ни се състоя Вторият Световен Форум на Българските медии по света /след “премиерата” в София/.  По това време тук се отпечатваха 6 вестника. Днес, през 2017-та година, Чикаго е единственият град, където се издава българска преса в САЩ. Едно обобщено пресмятане на печатарската ни мощ, реализираща от 16 години насам, винаги с по 2-3 солидни седмичници с по 64 и 80 страници, както и няколко по-малки, излиза, че за 16 години са отпечатани към 200 000 оригинални страници. /А това при стандартните тиражи означава, че до читателите са стигнали около половин милион прочитни вестникарски страници./

Разбира се, подобно огромно море от информация, каквото няма никоя друга наша общност в чужбина, ни дава огромно преимущество. Но също така и, бих казал, поставя ни и императива да решим дилемата “да бъде или да не бъде” вторият и третият том на алманаха… Положително.

Моля да ме извините за следващото свое многословно лично представяне, но нали трябва да знаете какъв е опита и квалификацията на персоната, поела върху себе си основния товар на задачите по изданието… Като възпитаник на нашия Полиграфически техникум и Филологическия факултет на Софийския университет “Климент Охридски”, като журналист с дългогодишен опит в България, участвал в реализирането на солиден брой централни вестници като “Спорт” и Илюстрования спортен седмичник “Старт”  в позициите на стажант, репортер, зам. и първи зам. гл. редактор, като акредитиран представител на България на седем Летни Олимпийски Игри, Световни първенства и турнири като Уимбълдън и десетки други спортове, като първият главен редактор на в.”България” през 2001 г. в Чикаго, след това и издател на “България 21 век” и “Старт” – Чикаго, и накрая – като автор и редактор на няколко книги, аз бях натоварен с общия проект, съставителството и редактирането на Изданието.

Патрон на Първия том беше Генералното консулство на Р. България в лицето на ген. консул Симеон Стоилов, финансирането се осигуряваше от фирмата „Bulgarian-American Legacy”, Chicago с участието на Динко Динев и рано напусналата нашия свят д-р Виолета Симов.
 
Освен авторски материали, моя беше задачата за възлагане и редактиране на материалите, подготвени от дузина други автори. Същото се отнася и до осигуряването на илюстрацията.

Изданието се състои от общо 64 репортажи, очерци, интервюта, обзорни статии, документалистика… Има над 100 цветни фотоси.

Книгата е отпечатана на български и английски. Преводът е направен от катедрата по Англицистика и Американистика към Филологическия факултет на СУ “Климент Охридски”. Технически редактор е Мартин Евгениев, коректори – Мая Куцкова и Елиана Митева. Печатът е върху една от най-луксозните хартии, формат 60х90/36, 288 страници – всичките в цветен печат. Всичко това означава едно – скъпо луксозно издание.

Драги Сънародници,
Отправям към Вас това писмо, защото при мен останаха не малко готови теми, които не се събраха в първия том и чувствам морална отговорност към личностите и фирмите, които трябваше да се появят на страниците му. Още по- голяма грижа е, че след толкова пропуснато време се очертава лош край на стартиралата вече добра идея. Междувременно има добри възможности да се състави добър екип, като тази констатация не бива да Ви възпира да предложите и своята, и на други познати Вам, ангажираност. Особено радостен и оптимистичен знак е сериозното внимание, одобрение и готовност за активно съдействие на нашия нов Генерален консул в Чикаго г-н Иван Анчев.

Моля, подскажете ни за кои познати Вам личности или обществени организации ще бъде най-справедливо да ги представим на нашата общност и останалото американско общество. Посочете ни училища и църкви, обществени организации, бизнеси, фирми, юристи, медици, тръкдрайвъри и спортисти, българи от изкуството, финансисти, застрахователи… Кои събития заслужават да получат още повече известност, кои институции трябва да бъдат по-познати на всички…

Вашето присъствие в едно такова авторитетно издание ще бъде добър знак за Вашите клиенти или близки хора.

Томовете ще бъдат разпространявани и предоставяни на наши сънародници в страната, в чужбина и най-вече, разбира се, в САЩ и Чикаго. Също така и на български и чуждестранни институти и учредения: библиотеки, включително Държавната библиотека в София и Конгресната библиотека във Вашингтон, в университети и колежи, научни институти и медии, политически и икономически организации, както и в бизнеси от българо-американска среда или в Европейския съюз, туристически организации и пр.

Ще се постараем да постигнем и известна нюансировка в трите тома.

Статиите в първия том бяха с акцент към първите българи, стъпили на американска и чикагска земя от Алеко Константинов до българските работници по строителството и в индустрията на САЩ, лекари, инженери, издатели, търговци, предприемачи… Представени са български православни и протестантски храмове, българските образователни центрове и училищата в Чикаго, обществените организации, като и съюзите и сдруженията на художници и писатели, галерии и културни центрове, ансамбли, театри, медии, Генералното консулство на Република България в Чикаго, Държавната агенция за българите в чужбина, високите форуми, на които Българската общност беше домакин, като „Световният форум на българските училища в чужбина” и „Втората световна среща на българските медии „Чикаго 2006” и др.
Автори на материалите са професионални журналисти и сътрудници, преподаватели и директори от училищата, представени са текстове от архиви и медиите.

В двата следващи тома ще бъдат представени още от „Строителите на българската общност в Чикаго”, още популярни  фигури от т.н. „Стара емиграция” и дошлите в началото на новото столетие наши сънародници…  Много страници ще бъдат посветени на българския бизнес, технологични специалисти и научни работници, както и студенти и преподаватели в американските институти. В Третия том вниманието ще бъде насочено към възможностите за развитие на българската общност в Чикаго в сътрудничество с България и елитния потенциал на икономиката в страната, където сме дошли  – САЩ. 
Моля, изпращайте Вашите мнения и препоръки  на следния електронен адрес:
[email protected]
С искрена благодарност
Климент Величков
в. “България СЕГА”, Чикаго