Първо Българско Училище гр. Чикаго

3166 South River Road, Des Plaines, IL 60018
De Paul  University

МОЯТА   БЛАГОДАРНОСТ

Всяка година, в последния четвъртък на месец ноември, американците празнуват Деня на благодарността. Този празник води началото си назад във времето, когато първите английски заселници в Америка благодарят на индианците за оказаната им помощ. Днес семействата се събират заедно на традиционната печена пуйка, а ние, българите, сме заедно с нашите приятели.

Докато си похапваме, все пак трябва да помислим: На кого трябва да сме благодарни тази година?

Аз лично не мога да благодаря само на един човек, а искам да спомена няколко фигури в своя живот. Първо, искам да благодаря на моите скъпи родители. Те винаги ми помагат, когато ми трябва помощ. Откакто съм се родил, майка ми и баща ми се грижат за мен. Благодаря ви за всичко!

Искам да благодаря и на всички свои роднини в България. Спомените за вас и за родината правят живота ми тук по-щастлив. Искам още да благодаря и на моите учители, които съм имал през годините. Всеки един от вас е помогнал в моето безценно образование. Всички ваши уроци са ми помогнали да разбирам този свят много по-добре. Благодаря на моите приятели – българи  и американци. Вашият смях и шеги изпълват живота ми с радост и го правят по-смислен.

И накрая искам да пожелая на всички весел празник!

Преслав Манчев-седми клас