Ден на Благодарността

Днес е ДЕНЯТ НА БЛАГОДАРНОСТТА и аз искам да поднеса моите благодарности на хората, които обичам и уважавам. Това са моите любящи родители и моите добри учители. Родителите ми,

които са толкова всеотдайни, са допринесли най-много, за да стана това, което съм сега. Те продължават да ме подкрепят и насърчават, за да мога да се развивам. Учителите ми, които са като втори родители, и които винаги знаят как да те накарат да постигнеш най-съществената в живота си цел. Всички знаем, че животът ни предоставя много възможности, и учителите и родителите ни са тези, които няма да ни позволят да ги пропи-леем. Затова аз искам да им благодаря и мисля, че това са хората, на които дължим най-много в живота си, и към които трябва да отправим нашата благодарност.

Честит празник на всички и не забравяйте да намерите поне един миг от този красив ден, за да благодарите, защото това означава много за хората, които са да вас и ви подкрепят!

Симона Тодорова – седми клас