Благодарност

Благодаря на моето семейство!
Лично на мама и на тате благодаря!
Ако им трябва помощ, помагам им с каквото мога.
Грижа се за моята сестричка.
От цялото си сърце ги обичам всички!
Дори и да не го показвам, те са всичко за мен!
Аз съм много щастлива, че сме заедно. 
Радвам се, че имам прекрасно семейство!
Няма нищо по-скъпо за мен от близките ми.
Обичам ви!
С вас се чувствам сигурна и щастлива!
Това са моите благодарствени думи за вас!

Кристина  Кирова – седми клас /акростих/