Апостолът в Премеждие

Настоящата година отбелява две знаменателни дати свъразни с името на нашия незабравим
национален герой Васил Левски – 144 години от смъртта и 180 години от неговото рождение.
Всеки носещ името българин, у когото все още е останало живо националното чувство и спомена
за нашата героична история, ще посвети време и размисъл за трагизма и величието на един
човешки живот, който остави неугасваща диря и продължава да разпръсква все по-ярка светлина
въпреки неумолимия ход на времето.
На 18 февруари, 2017 г., Ново Българско Училище в Нейпървил, Чикаго, припомни чрез силата
на театралното изкуство черти от характера на Васил Левски. Представлението Апостолът в
Премеждие, адаптирано по едноименния разказ на Иван Вазов премина при голям успех и
създаде невероятно въодушевление сред ученици, учители, родители и приятели на училището.
Разказът пресъздаде истинска случка от изпълнения с повратности и изпитания живот на
революционера. В неговата адаптация участваха ученици от седми и четвърти клас, както и
двама възрастни. Вилиян Попов, в ролята на Левски, Иван Узунов, в ролята на Христо Ковачев,
Теодор Чалъков, в ролята на Али Чауш, Владимир Станоев и Борис Христов, в ролите на
турското заптие и чиракът, се справиха блестящо и пресъздадоха убедително характерите на
героите на сцената.
Камелия Попова, учител по история, инициатор и сценарист, режисира представлението с
дълбокото убеждение, че образът на Васил Левски продължава да вълнува и възпитава със своето
мъжество, дързост, самообладание и невероятна сила на духа. Всяка година тя посвещава време и
усилия да предаде това разбиране на своите ученици под формата на открити уроци, лекции и
викторини. Театралното училищно представление Апостолът в Премеждие, обаче, е първо по
рода си не само за училището, но и за българската общност в Чикаго. Напълно безвъзмездно
посветиха своя професионализъм и талант операторът Камен Бонев, пристигнал специално от
Питсбърг за сценичното фотографско и видео заснемане, и представители на компанията PSAV
Inc., които бяха изпълнители на звуковото оформление. Голяма част от костюмите и декора бяха
автентични или доста близки до епохата. Те бяха издирени, закупени, изработени или
предоставени от Камелия Попова, Нели Чалъкова, Румяна Николова, Мария Христова, Полина
Тодорова и Иво Торосян. Неоценима беше помощта на Сдружение «Български Музеи», Чикаго в
лицето на Елена Табакова, както и на College of DuPage, Glen Ellyn и School of Performing Arts,
Naperville. Предстои публикуване на видео на цялото представление на Интернет.
Съботната вечер на 18 февруари 2017 г. остави неизличима следа и развълнува дълбоко всички
участници и зрители на Апостолът в Премеждие в Ново Българско Училище, Нейпървил.
В нашето имигрантско ежедневие сега, повече от всякога, имаме нужда от подобни докосвания
до величието и духът на хората, които написаха българската история с кръвта си.
Камелия Попова