Левски в сърцата ни завинаги!Произведения от V-ти Международен Конкурс „Васил Левски“

Земята на Левски

В моята родина, преди повече от сто и осемдесет години
се роди велик и непобедим герой- Левски, казваше се той.
В карловския край през слънчев летен ден, роди се, като мен.
Най-големият, значим герой на нашата страна, се роди
за да ни поведе, напред към нашата свята свобода.
Роди се в зноя на турско иго и усилни времена,
но той бе роден не за да търпи покорно и да сведе глава,
а да поведе народа свой, по пътя на отечество свободно.
Александър Стефанов Недялков -10 г.Непримирим и силен, създаде комитети безброй
и смело се впусна в неравния бой, поведи дружини
и храбри войводи след него запяха, за тях бе всичко свободата.
За моята родина,  за моятаземя и до днес най-свята от всичко е тя.
Затова пред паметника на Левски коленича и поднасям днес цветя.
Когато се научих да сричам, с най-главни букви написах
РОДИНА, ЛЕВСКИ, ОТЕЧЕСТВО  И  СВОБОДА!
ГАБРИЕЛА ЗДРАВКОВА СТЕФАНОВА
гр. Варна, НГХНИ „Константин Преславски”, 7 е клас

 

 

Вера Бисерова БогдановаЧовекът с много имена

Наречен бил с името Васил
в Карлово се той родил,
велик е, всички са разбрали
и много имена му дали.

С име Левски го дарили,
защото прескочил дълбок ров,
и за свободата на България
на всичко бил готов!

Наричат го и с други имена –
най-смелият борец за свобода,
Апостолът на свободата –
създавал комитети в страната.

Дякон всички го наричали,
Защото много го обичали
В тефтер „Народе???” е написал,
в историята със златни букви се записал.

Виктория Филипова – 10год., 4”а” клас, ОУ „Неофит Рилски” Велинград.
гр. Варна, НГХНИ „Константин Преславски”, 7 е клас

БУЦ”Зннаие” и V-ти Международен Конкурс
Васил Левски