За Българското училище в Хамбург, България и контактите с Българските училища по света

img_01Българските деца зад граница обичат България. Обичат българския език. Това се дължи на два фактора- семейната среда и българското училище. Многобройни са тържествата, които организираме в Българското училище в Хамбург, за да запознаем учениците с народните празници и обичаи, да ги накараме да се докоснат до „българското“. Знаете ли на колко деца от втори клас любимото стихотворение е „Родна стряха“? Знаете ли, че официалната униформа в нашето училище е българската носия? Всички деца имат носии. Разбира се, и учителите.

Знаете ли, че децата от училище сами изработват мартениците и дори научиха на това и съучениците си от немското училище? Знаете ли, че дряновата сурвачка присъствува на всяко Коледно тържество и както родителите, така и българските, немските гости, са сурвакани? Този факт не определя ли българските училища зад граница като културни центрове, като огнища за съхранението  и разпространението на българската история и култура по света?

Изреждайки всичко това, бих искала да споделя, че Българското училище в Хамбург беше първото българско училище в света, представено със своя собствена интернет страница. От 2002 г. училището има собствено печатно издание- вестник „Звънче“.

И не само това, българите извън България са истински българи. Те милеят за Родината си, те милеят за децата в България. От 2002 г. поддържаме връзки с детски дом за деца, лишени от родителска грижа „Детелина“ в с. Рабиша, обл. Видин. Един път в годината събираме с децата и родителите дрехи, обувки, играчки, храна и организираме транспорта до дома.

Страните от Европа и света се обединяват, обединяват се и българските училища по света. Израз на сплотеността на българските преподаватели зад граница е учредената през месец август 2007 г. „Асоциация на българските училища в чужбина“. В рамките на тази асоциация училището в Хамбург установи и поддържа ползотворни контакти с българските училища в Лондон, Виена, Бостън, Чикаго, Никозия, Холандия, Дубай. През месец април 2008 година се проведе и  първият съвместен литературен конкурс между две български училища зад граница- в Дубай и Хамбург.

Общуването с колегите от българските училища  по света за мен е удоволствие и професионално обогатяване. Изпитвам  голямо удовлетворение от факта, че  искаме да знаем за  проблемите в  нашата  дейност и  търсим   пътища за решаването им. Чрез Асоциацията на българските училища в чужбина получаваме усещането за значимостта на това, на което сме се посветили.

Сътрудничеството между българските училища по света е на различна основа, но общата цел на всички е запазването и съхраняването на българското самосъзнание, на българския език и култура. Ако ги има българските училища зад граница, българчетата ще се завърнат в България!   

Ваня Велкова
Докторант по психология,
Директор на Българското училище в Хамбург, Германия,
Член на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина