Наказанията

Децата са по-малко склонни да показват агресивност, когато техните родители използват ефективни родителски техники,отколкото тези деца, чиито родители са враждебни, реагират на тяхното поведение с гняв и използват негативно вместо позитивно отношение към случилото се. Децата реагират спонтанно и различно на родителския стил в отговор на тяхното поведение, което може да влоши антисоциалното им поведение.
Така се получава един порочен, омагьосан кръг, от който може да се излезе само, ако надделее разумът. А в случая той е притежание на възрастните. Родителите имат решаваща роля в социализирането и поддържането на емоционалното развитие и това е практически много важно условие детето да се раздели с конфузните и често травматизиращи емоционални капризи.
Използването на насилие в къщи има тясна връзка с агресивното поведение при децата. Враждебната родителска практика съчетана с използването на насилие също предизвиква агресия.
Противно на схващането, че децата до 1 година и 6 месеца не разбират и затова извършваното пред тях насилие не може да им повлияя, много малки деца показват симптоми, след като са били травмирани по някакъв начин. Те стават хипер бдителни и хипер реактивни към стимули и могат да развият значителни проблеми с вниманието и ученето в по-късна възраст. Деца, които са подлагани на насилие са в риск да развият поведенчески проблеми и да станат насилници като възрастни.
Основни рискови фактори са и лошата комуникация между детето и родителите и слабите родителски умения за решаване на възникнали проблеми; съзнателно изопачаване, свързано с взаимодействията в семейството и поведението на членовете му; структурни модели, които водят към дисхармония на двойката; лошо адаптирани взаимовръзки между членовете на семейството и грешки на родителите като екип, агресивни отношения между братя и сестри.
Предродилното състояние на депресия на майката също се съчетава с когнитивния и социален дефицит, съдържащ агресия.
Психическата злоупотреба е най-разпространена сред причините от семеен характер. Много родители оказват психически тормоз на своите деца – тероризират ги, експлоатират ги, изхвърлят ги на улицата, наказват ги, унизяват ги, подиграват им се, или имат толкова завишени изисквания към тях, че децата не могат да ги изпълняват. Психическата злоупотреба, за разлика от физическата е незабележима за страничния наблюдател, но тя оказва негативно влияние върху децата.
Най- важното, за да възпитаме правилно детето си е ЛЮБОВТА.

Публикувано в: За Родителите, За Учителите
БУ”Родолюбие”,
1352 CUMBERLAND AVE, PARK RIDGE (ЗАД МАРИАНОС)