Детето и отношението ни към него

Децата са като ЦВЕТЯТА, трябва да ги поливаме,

за да расте и процъфтява техния талант.
Децата са като ПТИЦИТЕ, трябва да направляваме
и се радваме на техния полет към добро, светлина, любов
и духовност.
Децата са като СЛЪНЦЕТО, а то носи мир, обич, светлина.

Трябва да виждате детето си като уникално. Ако успеете да изградите у себе си това специално отношение към детето си от най-малко, то тогава любовта ви към него ще се гради на друга основа. Основа, изпълнена с уважение, благодарност, че
точно това дете е във вашия живот и че вие, без съмнение, сте най-добрите родители за него.
По този начин вие ще уважавате много детето си и ще имате нов начин на мислене по въпросите на родителството, отглеждането и възпитаването на детето. Ще виждате, че то си има характер и разбирания, които го водят по неговия си път.
Така ще се научите да виждате детето си като малко чудо и ще разбирате своята родителска роля като, че ви е поверено нещо скъпоценно, което трябва да обичате и подпомагате в развитието му. Като цвете в градинка, което трябва да поливаме,да пазим от плевели, да браним от вредители, да наторяваме и да се грижим, но и да вярваме, че цветето ще е най-доброто, най-красивото и най- ароматното.
Не бива да се притеснявате за тва дали детето ще порасне, дали ще е умно, дали ще има таланти. Да – ще порасне, Да – ще е умно, Да- ще има таланти.

Родителите не бива да третират детето си като същество, което нищо не разбира и не знае и на което те трябва да си налагат волята непрекъснато – хранене, обличане, извънучилищни занимания, без да се съобразяват с неговото желание. Ако родителят се налага за всичко, без да се съобразява с индивидуалността на детето си, тя може да пречупи характера му и детето да не може да разчита на себе
си и да не вярва, че може да се справи.

Трябва да вярвате, че както гените за растеж са заложени в детето и на родителите не ни се налага да го опъваме, за да порасне (както цветето в градината си расте само и единствено по волята на природните закони, а не по нашата воля). Така е и с гените на талантите, заложбите и характера. Те са заложени, а родителите само трябва да насърчават правилното им развитие. Да бранят своята градинка и да се грижат добре за нея и да вярват, че от доброто семе, добрата почва, отлично избраното слънчево място ще порасне най-доброто цвете – нашето дете.

Лили Паслиева, психолог
Директор на БУЦ „Знание”
821 N Arlington Heghts Rd., Arlington Haights.
Email: [email protected]
специално за в. „България СЕГА“