Отива си дипломат, който бе част от българската общност в Чикаго

Генералният консул на Р. България в Чикаго г-н Симеон Стоилов ще бъде с нас още малко време. Скоро неговият мандат изтича и той ще се върне в родината.
Със своята отдаденост на работата, всеотдайност и непрекъснато активно участие в живота на българската общност в Чикаго, в многобройните събития и инициативи на нашата общност, г-н Симеон Стоилов ще липса на всички ни. Затова нека му пожелаем много здраве, лично и семейно щастие, и нови успехи в по-нататъшната му дипломатическа кариера.
Нека си пожелаем и българското Външно министерство да изпрати в Чикаго достоен български дипломат за генерален консул, който да продължи добрите практики, връзки и непосредствена атмосфера на контакти с българите в Чикаго и във всички американски щати, за които отговоря Генералното консулство на Р. България в Чикаго.
Благодарим Ви, г-н Стоилов, за това, че показахте, че българските дипломатически служители зад граница могат да бъдат част от българската общност, сред която са изпратени, ако наистина пожелаят това с разума и сърцето си.

Eurochigaco.com