Ученици от първа смяна на българското училище в Университета “Дю Пол”

43_2_200
43_1_200
43_3_200
43_5_200
43_6_200

Българското лицензирано  училище, което доскоро провеждаше своите занятия в църквата “Св. София”, от 4-ти октомври 2008 г. има нов адрес:

DePaul University
O’Hare Campus
3166 South River Road
Des Plaines, Illinois 60018
/пресечката на Devon и Des Plaines River Road /
       
То продължава своята дейност със същия учителски и ученически състав и отделни паралелки от Първи до Седми клас. Както и досега, учениците ще получават Свидетелства за завършена училищна степен, подпечатани и подписани от Посланика на Р България в САЩ.

С този официален документ учениците могат да продължат образованието си в България, без полагане на приравнителни изпити по изучаваните предмети, които са:

•    Български език и литература
•    История на България
•    География на България
•    Човекът и обществото
      
Университетът предлага  нови, академични условия на учебен труд:  

*просторни и светли класни стаи с модерно техническо оборудване и възможности за ползване на интернет и мултимедийни продукти в обучението;

*на разположение на учениците и родителите са уютните кътове за отдих и хранене в комплекса;

В училището се обучават над 100 ученика в отделни паралелки от Първи до Осми клас.  

*Безплатни учебници
*Месечна такса  – само 60 долара
*При две деца от семейство- отстъпка

Модерното светско училище, което започна успешно своята седма учебна година предлага свободно избираеми предмети са по:

*фолклорни танци
*музика
*математика
*карате

Занятията се водят всяка събота на две смени от 8-17 ч.

Елена Липкова за в.”България Сега”