Втори форум на българските училища в западното полукълбо

На 23 април,т.г. в Чикаго беше открит Вторият форум на българските училища от Западното полукълбо.Домакин бе българското училище „Джон Атанасов”. Форумът е организиран от Асоциацията на българските училища в чужбина, Министерството на образованието и наукатa, Държавната агенция за българите в чужбина, със съдействието на Посолството на Р. България в САЩ и Генералното консулство на Р. България в Чикаго. Той се провежда под патронажа на българския вицепрезидент Маргарита Попова.

Официални гости на форума в Oakton Community College в Чикаго, бяха още евродепутатът Ангел Джамбазки, Румен Йончев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина към НС, Димитър Владимиров, заместник председател на ДАБЧ, Кони Димитрова, директор на дирекция в ДАБЧ, Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, Наталия Михалевска, началник дирекция ОКИ към МОН, Янка Такева, председател на Съюза на българските учители, Надя Кантарева-Барух, директор на списание „Аз Буки„.


 Отляво надясно: Румен Йончев, Маргарита Попова, Ангел Джамбазки, Симеон Стоилов

На Втория форум бяха регистрирани над 90 участници, представители на български училища от 14 щата на САЩ, 4 представители на училища от 3 града в Канада,шестима представители на училища в Европа – Англия, Австрия, Франция, Кипър.Висшите учебни заведения – СУ „Св. Климент Охридски“, Нов Български университет, ПУ „Паисий Хилендарски“, Американският университет в България, Американския научен център в София, Съюзът на българските писатели в САЩ и по света,медии.
Спонсори на форума са MERX Globul, Нов Български университет и други. Форумът се провежда с медийната подкрепа на в-к „България Сега“ -Чикаго, медииният портал Eurochicago.com и други медии в Чикаго.
 

Основни теми на форума бяха:
1/  Приоритети и политика за съхранението и популяризирането на българския език и националните ценности зад граница;
2/  Съвременни алтернативи в обучението по български език,  литература и история на България в мултикултурна среда.


Боянка Иванова, директор на училището домакин на форума, и Маргарита Попова

Форумът бе открит с приветствие от вицепрезидента на Р. България Маргарита Попова. Участниците бяха поздравени и със специално обръщение по Скайп от посланика на Р. България в САЩ Елена Поптодорова.
Г-жа Маргарита Попова бе наградена с Почетна грамота от Асоциацията на българските училища в чужбина. Грамотата й бе връчена от г-жа Боянка Иванова, директор на училището – домакин на форума. С почетна грамота на АБУЧ бе награден и българският генерален консул в Чикаго, т-н Симеон Стоилов, както и спонсори на събитието.
Изказването на форума на Румен Йончев, председател на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание бе на тема „Държавната политика на България за българите в чужбина”. Според г-н Йончев трябва да има МИР „Чужбина“ или квота за депутати в Народното събрание, които да представляват българите зад граница.

Румен Йончев
След това думата бе дадена на Ангел Джамбазки. Той завърши  изказването си с думите „Да живее България! България е над всичко“.
След като бяха прочетени множество поздравления, форумът продължи с изказването на Симеон Стоилов, генерален консул на България в Чикаго на тема: „Национални приоритети и политика в съхраняването на българския език зад граница. Мястото на българското училище зад граница в нормативната уредба на Република България”.

Почетни грамоти на АБУЧ бяха връчени и на златните спонсори Кристиян и Павел Пеневи от MERX Globul, AmeriFreight, както и на Американския университет в България и Нов Български университет. В кратко свое изказване Павел Пенев завърши с думите: „Българските бизнеси трябва да поддържат българските каузи“.
 

Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, говори на тема „Организиране и финансиране на дейности в българските неделни училища в чужбина”.
 

Доклад на тема „Условия за ефективна работа в българските неделни училища в чужбина” изнесе Наталия Михалевска, началник-отдел в дирекция ОКИ на МОН.
 

След обедната почивка работата на форума продължи с „Алтернативи в обучението по българска литература зад граница. Ролята на интегрираното обучение в изграждането на национално самосъзнание. Урокът спектакъл  – „Робството и борбата за свобода, отразени в народната песен”, за които говори Виолета Петрова, преподавател по БЕЛ в БУ „Джон Атанасов”. В паралелни методически сесии за обучението по български език и литература зад граница,бяха засегнати темите: „Добрите практики при преподаването на български език в англоговоряща среда” – Живка Петрова, директор на „Малко българско училище” в Чикаго и преподавателите Велина Драмска, Диана Вертер, Симона Шкъопу; „Мястото на онлайн обучението днес. Пътища за успешно преподаване на БЕЛ във виртуална среда” – Ваня Налбантова, преподавател по БЕЛ в БУ „Джон Атанасов” в Чикаго. „Алтернативи в обучението по БЕЛ в условията на билингвизъм“ – Видеопрезентация на тема „Алтернативи  в обучението  по БЕЛ във виртуална среда“ показа доц. д-р на педагогическите науки Румяна Танкова, декан на Педагогическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Боянка Иванова, Снежина Мечева, Маргарита Попова

Георги Витанов БОГАТ,
 в. „България СЕГА“
Снимки: Петър СТАМАТОВ