Да кажем "извинявай"на детето заздравява връзката с него

Повечето възрастни знаят, че едно просто извинение след като сме направили някакво дребно провинение – да се блъснем в някого или без да искаме сме го настъпили в трамвая, или просто сме си изпуснали нервите пред някого, помага за възстановяване на хармонията във взаимоотношенията с околните.

Дали обаче подобно извинение, поднесено пред децата би имало същия ефект и въобще колко често ние, възрастните изобщо се извиняваме на децата в подобни ситуации.

Специалисти от университета във Вирджиния са провели ново проучване, което показва, че за децата на 6-7 годишна възраст е много важно да чуват думата „извинявай“ от родителите си, когато се налага, тъй като те преживяват драматичен емоционален срив, който често води до съществени промени в тяхното когнитивно развитие. Още повече именно в тази възраст децата изграждат някои фундаментални социални умения, които ще положат основите на изграждането им като личности и ще ги съпровождат през целия им живот.

Извинението заради наше действие, реакция или избухване е от особена важност за децата. Изненадващ за специалистите обаче е фактът, че децата, които получават извинение от възрастния, се чувстват точно толкова зле, колкото и децата, които не са получили такова извинение. Но все пак трябва да се отбележи, че децата, които все пак са чули думичката „извинявай“ имат по-здрава връзка и изпитват по-голямо доверие към човека отсреща, макар наранените чувства да остават.

Едно извинение не може да накара децата да се почувстват по-добре, но те възприемат това като сигнал, че възрастният съжалява и се разкайва за стореното и това предизвиква опрощаващи чувства у децата по отношение на възрастните, които са се извинили. Наред с това, извинението дава повод на децата да смятат и да се надяват, че такова поведение от страна на възрастните няма да се повтори.

Деца, които чуват по-често „извинявай“ са по-склонни да споделят и да се доверяват на възрастните, тъй като това ги кара да възприемат взаимоотношенията си с тях възстановени. Извинението може да не накара детето да се почувства по-добре, но помага са се възстановят взаимоотношенията между децата и възрастните.

Какви са детските очаквания към извиненията?

Децата очакват да получат спонтанно извинение, което възприемат за естествено следствие в определена ситуация и му вярват много повече,  отколкото на преднамерено търсеното или закъснялото извинение, дори в случаите, когато то е придружено от някакъв материален стимул. Спонтанното извинение именно заздравява емоционалната връзка между дете и възрастен и показва истинска загриженост и  отдаденост възрастните към децата.

Източник: neurosciencenews.com, purvite7.bg