Коледа е!

Коледа е!
Сняг в Рождественската тишина
леко пада от небе бездънно…
Мили, Боже, направи така –
този свят, пречистен да осъмне,
като детска праведна душа!
Господи, с безкрайна нежност
в нас засявай златни семена
на Любов, и Вяра и Надежда,
та дано да станем по-добри,
по-разумни, мъдри и щастливи!
Моля те – България пази!
И децата, Господи – помилуй!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ , ПРИЯТЕЛИ ! И НЕКА В ДУШИТЕ НИ БЪДЕ КРАСИВО И НЕЖНО ПРЕЗ НОВАТА 2016 г. !

Страницата е специално подготвена за в. „България СЕГА“