Bonjour, madame! Френски език в у-ще “Джон Атанасов”

Великият немски поет Гьоте казва: „Който знае два езика, има две души”. Несъмнено изучаването на чужд език е едно духовно богатство за човека, но при съвременните условия на живот, това вече е и необходимост.
Френският език е един от най-благозвучните, един от най-мелодичните езици в света. Достатъчно е само да чуем отново песните на Шарл Азнавур, Мирей Матийо, Далида, Жьо Дасен или пък нашата певица Силви Вартан, за да се убедим в това.
Френският език – това е езикът на Краля Слънце, на Наполеон Бонапарт, Шарл Перо, Лафонтен, Молиер, Балзак, Виктор Юго, Ромен Ролан и много други имена със световна известност. Той е трети сред романските езици по отношение на броя на хората, които го говорят като роден език, след испанския и португалския.Той е както официален, така и административен език на много общности и  международни организации като Европейския съюз, Международния  олимпийски комитет, Организацията на обединените нации.
Обучението по чужд език винаги е свързано с предлагане и придобиване на знания за културата на съответната страна. Учениците, изучаващи френски език, ще се докоснат до различни аспекти на френския бит и културните ценности на Франция. Ще се запознаят с франкофонския свят, с паметниците на културата, със символите на Париж, Марсилезата и др. Броят на учениците за сега не е голям, но пък всеки си има свои мотиви и най-важното – огромно е желанието да се изучава този език, а това е сериозна предпоставка за успех. Работим с един от най- добрите учебници, които се ползват в България – „Vous etes ici”. Автори на учебника са Бойка Паликарска, Венета Тошева, Доменик Боа. Учебникът се състои от две части и към всяка част има по една учебна тетрадка. Занятията започнаха с устен уводен курс – запознаване с азбуката, поздрави, най-често употребявани изрази като: Comment ca va? Comme ci, comme ca, Comment t’appelles-tu?,  A bientot! и др. С помощта на въпроса: Qu’est-ce que c’est?(Какво е това?) учениците научиха на френски предметите, които ги заобикалят в класната стая.
Запознах  учениците и с правописните знаци, които въздействат върху произношението – l’accent aigu (остро ударение), l’accent  grave (тежко ударение), l’accent circonflexe (сложно ударение), трема, седий, апостроф, тире. Произношението на голяма част от френските звукове е различно от произношението на съответните български звукове. Всички френски гласни и съгласните r и  l се произнасят различно от съответните български звукове. Не само ударението, както е в българския език, но и дългото и краткото, отворено и затворено и носово произношение на френските гласни придават на думите различно значение. Учленяването на френските звукове става в предната част на устата и това допринася  за тяхната чистота и яснота. Този начин на учленяване за нас българите  е много труден, защото при произнасянето им ние не обтягаме мускулите на езика и устните, а ги държим отпуснати, както произнасяме съответните български звуци.
Не пропускам  да  осъществя междупредметната връзка с българския език, а понякога и с английския. Н-р: определителен член в българския, френския и английския език – прилики и разлики.
Целта на обучението е учениците да развият способности  за глобално разбиране и комуникативни умения. Учебникът, с който ще работим,  представя една съвременна  българска система за интензивно изучаване на френски език. Тя прилага комуникативния подход и създава възможности  за развиване на всички речеви умения на учениците. Учебникът и учебната тетрадка предлагат интересни текстове за четене и слушане, разнообразни упражнения за усвояване на лексиката и граматиката, задачи за работа в група, междупредметни връзки, системни знания за културата на франкофонските държави. Включени са знания за особеностите на френската фонетика, изписването на някои фонеми и особеностите при четене и писане. Упражненията от учебната тетрадка може да се изпълняват успоредно с материала от учебника или след като са направени всички от учебника.
Ще научим някои от най-популярните френски песнички, които имат и обучаващ характер: “Savez-vous plantez des choux”, “Il etait un petit navire”, “En passant par la Lorraine” и др.
Във връзка с предстоящите празници учениците ще научат как е на френски Дядо Коледа, как да си честитят Новата година, как да се поздравят с коледните и новогодишни празници.
Зная, че изучаването на френски език е едно допълнително натоварване  за нашите ученици от българското училище, но е похвално желанието им за знания, а тези знания, рано или късно ще отворят пред тях нови  хоризонти.
Да знаеш много езици, според един древен афоризъм , значи да имаш много ключове за една брава.

Виолета Петрова
БУ „Джон Атанасов”

специално за в. „България СЕГА“