Месец май е месец на култура, на просвета и на цъфнали божури

По традиция в десет годишната си история “БУЦ”Знание” през май

месец кани на гости писатели и творци на среща със своите ученици.

Тази година на гости ни бяха Ангел Колев – писател, журналист и

пътешественик, който пристигна за срещата с децата от Филаделфия,

Василен Васевски- писател и хидожник и Рени Недялкова- Бургаската

поетеса на Чикаго.

“С присъщата си любознателност и любопитство децата очакваха с

нетърпение срещата с българските писатели в БУЦ “Знание”- сподели

Гергана Миткова- класен ръководител на децата от трети клас, които 

представиха пред своите съученици  и гости драматизация на

детското сихотворение  “Горският влак ” от Райна Недялкова –

Качулкова. За малките артисти беше интересно коя роля да изберат,

как да предадат характера на своя герой. Вълнуваха се и от това,че

авторката на стихотворението  също гледаше тяхното  изпълнение.

Таланата и артистичността им при изпълнението помагна по

интересен и лесно начин да бъде разбрано произведението.”

Ангел Колев също изрази впечатленията  си от срещата.

Ето какво сподели той:

Срещата ми с малките умници, те наистина са такива в училище

“Родна реч” на Център “Знание” беше голямо преживяване за мен.

Такава енергия, такъв порив да научат нещо ново от магията на

Живота, такъв интерес към пътешествията по необятната ни Планета

наистина зареждат. Самият аз се върнах години назад в моето

училище в България, толкова истинска, непринудена и омайваща е

обстановката в школото – безспорно най-голямото постижения на

учителите тук. И хубавия звучен български език на питомците на

“Знание” – пиша шестица на всички.  Малката пиеса по детско

стихотворение  на Рени Недялкова – писател и драматург от Чикаго,

които ни представиха театралните таланти от 3 клас на г-жа Гергана

Миткова, тяхната класна ръководителка, показва, че тук предимно се

търси реализация с и чрез традициите на българската литература и

култура, а това приближава малките любознатели  към истинските

корени на българското.

 Въпросите валяха като из ведро, интереса на малките ученици към

срещата и моите разкази за пътешествията ми из Америка и света

беше изключителен. Ето така се създават характери на бъдещи

откриватели, независимо в коя сфера на познанието ще се насочат те

по-късно. Самото училище е едно истинско гнездо на Знанието –

добре подредени изложби с рисунки, от всяка класна стая лъха на уют

и творчество. Но най-добрия  урок за всички ни след тази среща беше

едно наистина ново приятелство, което се завърза в макар и краткия

ми престой в Знание!

 Нека бъдат благословени и учениците и учителите!

 Ангел Колев – журналист и пътешественик