Нова насока в образователната политика на държавните училища в Чикаго, насърчаваща чуждоезиковото обучение. Намира ли място в нея владеенето на български език?

През месец март тази година  бе анонсирана една нова насока в образователната политика на държавните училища в Чикаго- CPS Adopting Seal of Biliteracy to Recognize Students with Mastery of Two or More Languages-www.cps.edu С висока оценка и признание ще се ползват учениците,  владеещи чужди езици.Това ще  предоставя повече и по-добри възможности за професионална реализация.До колко и как нашите, български деца  могат да се възползват от откриващите се възможности?Намира ли място владеенето на български език в американското училище и придобива ли той равно признание и равна популярност с езиците на много други  диаспори  в мултикултурната американска среда?
Това е темата, която помолихме да бъде  коментирана на страниците на „България Сега” от Боянка Иванова, основател и директор на  първото лицензирано към Министерството на образованието в България  българско училище  зад граница-„Джон Атанасов”, Чикаго, която вече 18 години работи и като учител  в системата на държавните училища в града. Като член на управителния съвет на Асоциацията на българските  училища в чужбина тя се чувства и  отговорна  да популяризира   това  далновидно решение   в американската образователна политика, което стимулира изучаването, както на чужди, така и на майчини езици от подрастващите.  
Държавните училища в Чикаго ще удостоверяват с отличителен печатвърху дипломите на съответните  ученицивладеенето на чужди езици. Главният експерт по образованието  в Чикаго, Барбара Бенет, отбеляза, че „всички ученици,  които достигнат професионално ниво на владеене на един или повече чужди езици,  ще бъдат отличени с печат за билингвизъм върху официалните си дипломи за завършена образователна степен.
Този печат ще се има предвид при приемане във висши учебни заведения, както и при кандидатстване за работа в бъдеще. Той е едно официално високо признание за всички, които са положили усилия  за усвояване на повече от един език, което ще им даде  предимство при  кандидатстване в престижни колежи и университети в условията на съществуващата висока конкуренция.
Тази инициатива в системата на държавните училища в Чикаго  стимулира чуждоезиковото обучение  и  поддържането на културното самосъзнание,  катоосновни двигатели  в академичното израстване на младите хора“- завършва Барбара Бенет.
Тази година с такъв печат ще бъдат удостоени  учениците от над 20 средни училища в държавната образователна система на Чикаго, като  се предвижда това да даде тласък в изучаването на чужди езици и в началните и  основните училища. 
През следващата учебна година печатът за чуждоезиково владеене се предвижда  да се въведе във всички средни държавни училища в района на Чикаго.
„В днешния  свят  е изключително важно подрастващите да осъзнават своя произход, роден език  и културно различие”, отбеляза в тази връзка  алдерманът  Рей Суарес, присъствал на официалното анонсиране на инициативата. 
С въвеждането на печата за двуезичност се изтъква високата оценка и признание на всеки ученик,  владеещ два и повече езика. Учениците, обучавани в държавната система на училищата в Чикаго, говорят наповече от 130 езика. 70 000 от обучаваните произхождат от семейства, в които английският е втори език.  В 12 държавни училища на Чикаго в момента се предлагат  паралелни двуезични програми,  които подпомагат  задълбоченото усвояване на два езика и две култури. В 211 гимназии  и 129 основни училища  в града се предлага обучение на един чужд език. Държавните училища в Чикаго са третата по големина образователна система в САЩ,  в която са обхванати 396 000 ученици  в 664 училища. 
Предполага се, че тази идея  ще бъде възприета и от други образователни  системи не само в района на Чикаго,  но и на други места в САЩ. Тя  е особено благоприятна за всички ученици, които се обучават в българските съботно-неделни училища в Америка.Те биха могли да се възползват от нея в определена степен и при определени условия, част от които са механизмите за определяне на нивото на покриване на  чуждоезиковите  стандарти . 
 Билингвизмът е явление,  получено в резултат на обучението на два различни езика едновременно.Постигането на добро ниво на овладяване и на двата позволява на личността  свободно да  преминава от един език на друг според речевата ситуация. В САЩ билингви  са предимно емигрантските общности. Голяма част от тях, като  поляци, гърци, руснаци, украинци, българи и др.полагат големи усилия  за запазване на майчиния език.  За това спомагат компактността на общностите, училищата, пресата, църквите.
Изследванията на лингвисти и психолози  отдавна са установили  благоприятното влияние на ранното чуждоезиково обучение върху цялостното умствено и физическо развитие на личността.  Повечето родители знаят, че през първите три години от живота детският мозък е два пъти по-активен от този на възрастните.  През този период  децата правят значителен скок  в емоционалното си, социално,  когнитивно и лингвистично развитие. Децата билингви развиват по-добро логично, аналитично и абстрактно мислене, по-лесно трансформират  знанията си от един език върху друг и с лекота изучават и следващ чужд език.  Те по-лесно придобиват  математически знания и умения и демонстрират още в  ранна възраст  способности за самоконтрол и самооценка. Много и от американските учители констатират, че двуезичните деца са с по-развито въображение и богата култура.
Ето защо, за да се създадат устойчиви знания по определен език – чужд или майчин, изучаван в чуждоезикова  среда, е нужно детето да се включи отрано в процеса на обучение. Българските училища по света,  в това число и в САЩ, предлагат благоприятни условия, както за изучаване на български език, като майчин, така и за запазване на българското самоопределяне на младото поколение сънародници зад граница.А тези езикови умения ще имат вече и високото признание и оценка  и от страна на американската образователна система,  което ще допринесе и за успешната  бъдеща реализация на българчетата по света.

Боянка Иванова,
директор на българско училище „Джон Атанасов“ в Чикаго,
 ЕLL, DL teacherL. A.Budlong School, Chicago