За четвърта поредна година –ОЛИМПИАДА ЗА ЛЕВСКИ-2015

Българо американски център за културно наследство за ЧЕТВЪРТА поредна година събра всички български училища в Чикаго на ОЛИМПИАДА ЗА ЛЕВСКИ -2015, заедно с подкрепата на генералното консулство в Чикаго, Национален музей „Васил Левски” и Фондация „Васил Левски”. Тази година участваха единадесет училища, а домакин бяха, Малко българско училище.
Благодарим Ви деца от всички училища за положените усилия.
( Ученици, участници във викторината за Левски.)„Малко българско училище”; у-ще „Джон Атанасов”; у- ще „ Нов Живот”; БУЦ
„Знание”;  БУ „Родолюбие”; „Ново българско училище, Нейпървил”; у-ще „Света София” у-ще „Алеко Константинов”; у-ще „Слънчогледи”; у-ще „Свети Иван Рилски”; у-ще „ Патиланско царство”.
Генералният консул на Р.България в Чикаго, г-н Симеон Стоилов отбеляза с възторг, че  ОЛИМПИАДА ЛЕВСКИ-2015  с всяка изминала година става по – интересна, по вълнуваща и участниците – все  повече. Той изрази мнение, че това е предизвикателството на новото време, независимо, че сме пръснати по света и можем да избираме къде да живеем, ние избираме и как да живеем – като запазим и съхраним традициите , историята и българската си идентичност.
Както е казал и Васил Левски: “Дела трябват, а не думи”, така и стана на тази Олимпиада. Над 80 деца участваха във викторината за Левски, рецитали, презентации, танци и песни.
Искам да изкажа нашата, на колегите си от Българо американски център за културно наследство и мойта най – сърдечна благодарност за прекрасно проведената Олимпиада Левски-2015.
Домакините, в лицето на Живка Петрова, директор на Малко българско училище и Светла Паскалева показаха една съвременна трактовка на викторина, което осмисля резултатите на образованието в една по – нова, техническа цивилизация.
Музикалната драматизация на у-ще Джон Атанасов ни даде пример за приемственост между учители и ученици, за претворяване на историята, чрез формите на театъра.
Финалът на “Патиланско царство” е доказателство, че талантът на децата може да илюстрира историята със средствата на изкуството.
(Ученици от у-ще Свети Иван Рилски с директорката Жана Картелян, участници във викторината)А всички останали изпълнения от децата по стихове и песни на известни български автори затвърди още повече голямата роля на българските у-ща в Чикаго.
Това е истинска награда за българските учители и родители, слушайки как децата им говорят на майчиния си език в чуждоезична среда.
Нашата сърдечна Благодарност към Националния музей на Васил Левски в Карлово, в лицето на Дора Чаушева – директор на музея и проф. Иван Стоянов, председател на Фондация Васил Левски за чудесните календари и книги, на Милчо Томов, който ги донесе от България.
С удоволствие съобщаваме новите ДОМАКИНИ НА ОЛИМПИАДА -2016 – Училище „СЛЪНЧОГЛЕДИ!”
И както винаги – благодарност за безвъзмезната медийна помощ на българските вестници в Чикаго: В-к „БЪЛГАРИЯ СЕГА”, в-к „БЪЛГАРИЯ”, електронния сайт – EUROCHICAGO.COM
Генерален спонсор на ОЛИМПИАДА ЛЕВСКИ-2015 беше PULASKI BANK, в лицето на Валентин Георгиев, вице президент към банката за заеми, а също и с подкрепата на сертифицирана счетоводна къща, Златан Биюклиев (B&B, LLP).

Кина Бъговска