Български език в събота следобед

По данни на водещи славянски филолози “близо 300 милиона души пишат на кирилица. … Поне 50 езика по света използват или поне някога са използвали кирилицата.” (в. “Труд”, 24.05.2011)

Българският език е избран за един от официалните езици на Европейския съюз. 

В глобалния съвременен свят всеки един език (овладян писмено и говоримо) добавя ново богатство към съкровищницата на общата култура и интелигентност на личността, обогатява възможностите при кандидатстване за работа, дава предимство при търсене и получаване на информация в различни области, разширява кръгозора…
Доброто владеене на езици и грамотността допринасят за самоуважението и основателното самочувствие, самостоятелност и самоувереност. 

Българският език се признава като кредитен в американските колежи и университети. Един от университетите, с чиито студенти работи БУЦ “Знание”, е DePaul University в Чикаго. В близко бъдеще се очаква и гимназиите да въведат българския език като един от чуждите езици за изучаване. Интересът към нашия език е повишен и сред американски младежи, които изучават български, за да следват в България медицина или природни науки (специалности, чиито дипломи се признават тук).

За да съхраняваме корените си, за да предадем на идните поколения националната гордост и уважение към нашата писменост и заради многото възможности, които родният ни език дава на българските деца и младежи в Америка  
                                                         

БУЦ “ЗНАНИЕ” ОБЯВЯВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В СЪБОТА СЛЕДОБЕД 

 ЗА ДЕЦА, пропуснали записване в българско училище и/или
ТИЙНЕЙДЖЪРИ, неограмотени до момента – в БУЦ “ЗНАНИЕ” се предлагат РАЗЛИЧНИ НИВА на ограмотяване, обогатяване на речника и надграждане на знанията по български език – с квалифицирани преподаватели, по съкратени програми -В СЪБОТНИЯ СЛЕДОБЕД, в рамките на два астрономични часа.
За удобство на живеещите и в Чикаго, и в предградията – на ДВА АДРЕСА:

2.30 – 4.30 в сградата на БУ “Родолюбие” на адрес: Guerin College – 8001 W Belmont Ave, River Grove

1.30 – 3.30 в сградата на БУ “Родна реч” на адрес: 821 N Arlington Heights Rd, Arlington Heights

 Телефон за информация и записване: 847-858-9147

Росица Костадинова
БУЦ “Знание”- БУ “Родолюбие”
в. “България СЕГА”