ОБАМАКЕЪР ПРЕДИ ПОСЛЕДНИЯ СРОК

Tax-time!
По телевизията HR Blok ни обещава милиарди падащи от небето. За някои професии с много присъщи разходи и W-2 може би?! За някои семейства с подрастващи може би? Но както винаги, не за всички ще има върнати надвнесени данъци.
През 2014та година беше много трудно да се намерят каквито и да било интерпретации на преплитането на данъчното облагане със новият здравен закон. До скоро и все още не е съвсем ясно как точно цифрите ще се обърнат, и в наша полза ли ще е или не.
Аз не съм счетоводител, нито изготвям данъчни декларации, и реших да попитам по няколко въпроса известни в общността ни специалисти.
Ако очаквате да намерите съвсем конкретен отговор за вашата ситуация, естествено това не би било в тази статия и във вестника. Лично вашият отговор ще даде вашият данъчен и счетоводен специалист. Никога не забравяйте, че вие и вашите финансови обстоятества, сте уникални. Подгответе си домашното с повече информация от надеждни източници и задавайте въпроси. Четете!Това е пътят.
B&B , LLP е счетоводна къща в която работят Златан Буюклиев и Павлина Бюлбюлева. И двамата са сертифицирани обществени счетоводители. Вижте как те отговориха на моите въпроси:
>Какво трябва да представят клиентите, които са имализ астраховка през 2014година когато дойдат за изготвянето на годишната данъчна декларация?

B&B: Застраховалите се чрез “Health Insurance Marketplace-Exchange” ще получат форма 1095-А до 31 януари 2015.
работодател, им е нужна само W-2 форматаза 2014.
За всички останали, застрахователна полица и доказателство за направените плащания в случайна проверка от “IRS”.

>Колко общо на брой са формите, които касаят задължителната здравна застраховка и какво отразяват?

B&B: Форма “1095-А Health Insurance Marketplace Statement” ще бъде получавана от лицата, които са закупили застаховка чрез “Health Insurance Marketplace-Exchange” и ще отразява стойността на застраховката и помощта от държавата.
Форма “8962 Premium Tax Credit ”показава размерана помощта от държавата и изравняването с данъчната декларация.

Форма 8965 “Health Coverage Exemptions“  отразява ситуациите на изключения от здравна застраховка, които трябва да бъдат одобрени от “Marketplace” или “IRS”.

>Вашето мнение относно въпроса “Да се застраховам или да изчакам?”

Имайки предвид размера на глобите за напред, по-добре е всеки един от нас да инвестира в здравето си и да има здравна застраховка.

Светла Колева Tax Office предлага малка брошура с най-важното от прилагането на закона. Там са упоменати праговете на доходите, под които не подлежите на глоба, ако не сте си закупили здравна застраховка.
Преди около месец имаше публикация и от друг данъчен специалист, но според мен, не е важно колко имена ще спомена тук, а доколко всички, които сме участници в прилагането на този закон успяваме да обясним и улесним вас, читателите, във вземането на вашето индивидуално решение.
Тези статии са информативни и не претендират изчерпването на която и да е тема засегната в тях. (следва)
Поради многото въпроси които получавам по телефона и невъзможността да отделя 30 минути за всеки, предлагам безплатен семинар всяка събота от 11.30 ам.Моля обадете се за записване най-късно предходния ден.Местата са ограничени. Адресът е 1043 S York Rd LL1 (lower level #1) още наречено York Tower Condominium в Bensenville.5 минути на югпо York Rd точно преди Grand Ave. Във Фейсбук търсете Helpico Insurance Agency и Events.anna.ruseva@myHelpico.com office 773 988 7608; mobile 773 742 6626
Услугите в офисавключват: консултация как да подадете апликации за преквалификация и избор на план; помощ при самостоятелна работа по апликациите; извършване на целия апликационен процес с предоставени от вас данни (получавате разпечатка на всички данни за вашето място във Маркетплейса). 
ВАЖНИ ДАТИ:
от 15ти ноември, 2014 – можете да направите промяна на плана си или да промените данни по вашите доходи и така актуализирате квалификацията си чрез Маркетплейса.
до 15ти декември, 2014 – ако сте избрали нов план или сте извършили друга промяна, този ден е последният, в който можете да го сторите, за да имате застраховка към 1-ви януари.
до 15ти февруари, 2014 – е срокът за преквалификация и закупуване на застраховка чрез Маркетплейса и изобщо за всички задължени лица. 

Anna Ruseva,
Licensed and trained for On the Marketplace and OFF The Marketplace insurance products.