Първи открит турнир по шахмат за деца и родители "Цар и Пешка"

На 01.18.2015 година в Българско училище “Джон Атанасов” се проведе
Първият открит турнир по шахмат за деца и родители “Цар и Пешка” . В
турнира взеха участие 7 отбора – 6 представители на българско училище
“Джон Атанасов ” и 1 отбор представящ българско училище ” Света София
“. Всеки отбор бе от двама състезатели: дете до 14 години (Пешка) и
член на неговото семейство (Цар) – родител или по-големи брат или
сестра. Турнирът се проведе по кръгова система в 7 кръга, в които
всеки отбор имаше борбена среща. Съдии и организатори на турнира бяха
мс Ангел Ангелов и мс Боян Ангелов. Победителите в отборното
класиране получиха златни, сребърни и бронзови медали, а шампионите –
купа. Награди получиха и победителите в индивидуалното класиране при
„пешките“ и „царете“.
При отборното класиране на 1-во място с блестяща игра се класира отбора
на Виктор и Милен (Пасеви) с 4 отборни победи и 10 точки от 12
възможни. Те бяха последвани от второ място за Александър Великов и
Стефан Петров също с 4 отборни победи, но само с половин точка по
малко. На трета позиция със задружна игра се класира отборът на
двамата братя Александър и Даниел (Митеви) с 8 точки.
В индивидуалното класиране при царете на 1-во място с убедителен
резултат се класира Стефан Петров с 6 точки от 6 възможни. След него
разделиха 2-3 място с равен брой точки 2-ро място Милен Пасев 4 точки и
3то място Васил Митев 4 точки.
Класирането при пешките оглави Виктор Пасев с пълен актив от точки.
Последван от 2-ро място Алeксандър Митев с 5 точки и две трети места за
единствената дама в турнира Йоанна Стаменова и Александър Великов,
които завършиха турнира не само с равен брой точки 3,5 , но и с равен
резултат в личната им среща. Трябва да се отбележи и смелата игра на
Ангел Ангелов, Димитър Петров и Хари Маринов, които бяха най –
малките участници в турнира и за първи път взеха участие в шахматно
състезание.
Турнирът протече в приятелска и забавна атмосфера. Доволни сме от
коректната игра и спортсменското поведение на всички участници и
наблюдатели. Надяваме се да се видим отново с всички тях на бъдещи
турнири и да посрещнем още любители на прекрасната игра за малки и
големи шахмат.

Отборно класиране :
1-во място Виктор и Милен ( Пасеви )   10 точки
2-ро място Александър Великов/Стефан Петров   9,5 точки
3-то място Александър и Даниел ( Митеви )    8 точки
4-то място Йоанна и Георги ( Стаменови )  5,5 точки
5-то място Ангел Ангелов/Васил Митев    4,5 точки
6-то място Димитър и Петър ( Петрови )   3 точки
7-мо място Хари и Камен ( Маринови )    1,5 точки

Индивидуално класиране Цар :
1-во място Стефан Петров 6 точки
2-ро място Милен Пасев 4 точки
3-то място Васил Митев 4 точки

Индивидуално класиране Пешка :
1-во място Виктор Пасев 6 точки
2-ро място Александър Митев 5 точки
3-то място Йоанна Стаменова 3,5 точки
3-то място Александър Великов 3,5 точки

Ангел Яначков
в. “България Сега”, Чикаго