Фондация "Димитър Бербатов", Проект 2014/15 "Награди за успелите деца на България"

От 20 декември 2014 г. Фондация “Димитър Бербатов” започна да приема номинации на ученици с успехи за 2014 г. с началото на своя седми по ред годишен проект “Награди за успелите деца на България”.
Областите, в които отличени през 2014 г. деца могат да кандидатстват със своите постижения (сами или чрез друг), отново са Изкуства, Наука и Спорт. В конкурса отново могат да участват и българчета, които живеят в чужбина.
Отново ще се приемат номинации и в категория Благотворителен проект – специална награда за деца, иницирали или участвали в благотворителни инициативи с чисто човешко измерение. Целта е да се поощри чувствителността на децата към проблемите на другите, както и да се създаде отношение към живота в общност.
Условията за номиниране са детайлно описани в уебсайта на проекта, където ще се подават номинациите http://dberbatov.org/projects/nagradi/.
Срокът е от 20 декември 2014 г. до 15 февруари 2015 г. За първи път ще бъде определено отличие и за ръководител (треньор, музикален педагог или др.), който има най-много деца с постижения или дете с особено високо постижение.
Седма година Фондация “Димитър Бербатов” продължава да е близък приятел на младите таланти на България. Желанието на победителите в различни състезания да принадлежат към общността на “Успелите деца на България” утвърди проекта като мащабен, успешен и устойчив. Кандидатурите за номиниране се измерват в хиляди.

Призивът на Димитър Бербатов:

– Очаквам необичайна кампания. За широка информация ще разчитаме както на РИО към МОН, така и на цялата общност, която градим от години – родители, деца, учители и приятели. Призовавам ги да споделят видеото, което ще качим във Facebook страницата на “Успелите деца”, както и в моя личен профил. Добре дошли са и всички регионални медии, които традиционно са много полезни на кампанията.

Ние отново опитахме да подобрим проекта и да го развием. Но в същността си той остава не обикновен избор на лауреати, а е многопластов, защото предвижда не просто връчване на награди, а и включва различни послания и има амбиция да създава устойчиви ценности. Вълнуващо е, че децата го възприемат точно така и че за тях не само статуетката е важна. Помнете пожеланието: „Ти можеш да се един от нас!-” призова успелите през 2014 година българчета учредителят на едноименната фондация Димитър Бербатов.

Целта на “Награди за успелите деца на България”, имащи отлични постижения през 2014-та година,  които ще получат наградите и признанието си през 2015-та, е преди всичко да поощри младите и да стимулира тяхното стремление към повече труд и усилия в проекти значими за цялото общество. Това възпитава уважение към успеха, основан на талант и трудолюбие, в целеустременост, желание за изява и самоусъвършенстване, както и в отношение към филантропията. Димитър Бербатов и екипът на фондацията се надяват, че тези деца един ден ще подкрепят социално слабите и нуждаещите се, както и талантите, които идват след тях.

Проектът “Награди за успелите деца на България” традиционно се осъществява със съдействието на Министерството на образованието и науката и на Асоциацията на българските училища в чужбина.
***

Очаквайте в следващия брой на вестник”България Сега” Правилата, по които се осъществява номинирането за наградите на Фондация „Димитър Бербатов”  –  „Успелите  деца на България”.