ИСТОРИЯ 2008 – 2014

За всяка от предишните “Награди…” получихме между 3000 и 4200 номинации, от които между 600 и 800 за всяка година бяха одобрени за валидни по критериите на проекта. (Вж. имената на децата от КЛУБовете по години в секция “Нашите деца“ в уебсайта на фондацията.) Ние се гордеем с всяко от тези деца и бихме искали с тях да се гордее цялата страна.
Децата от КЛУБовете, които поискаха от нас подкрепа за свои изяви или обучения през 2009 – 2014 г., я получиха с предимство пред другите кандидатстващи, а успехите им, които те направиха наше достояние, редовно бяха качвани в уебсайта на Фондацията и във фенстраницата във Фейсбук, посветена специално на тях http://www.facebook.com/pages/Успелите-деца-на-България/324623720898436.
Всички коректно номинирани за 2008, 2009, 2010, 2011 г., 2012 и 2013 г. деца бяха включени в алманаха “Успелите деца на България”, който Фондацията издава след приключването на всяка кампания. Първото и четвъртото луксозно издание се осъществиха с подкрепата на “Кока-Кола ХБК” – основен дарител на кампания 2008 г. и 2011 г., второто – с подкрепата на “Жилет”, основен дарител на кампания 2009 г., третото – с подкрепата на “Данон” и “Жилет” – основни дарители на кампания 2010 г., петото –  с подкрепата на “Данон”, основен дарител на кампания 2012.
Такъв алманах ще бъде издаден и след края на кампания 2014.

Лауреати на миналогодишните награди и всички наградени български деца от училищата в чужбина
Лауреати на Наградите за 2013 г.
По азбучен ред: Адриан Андреев – София, VІ клас, тенис; Велимир Кьосев – София, ІХ клас, пиано; Георгия Кадоглу – Варна, ІХ клас, плуване; Дениел Нанков – Варна, VІ клас, плуване; Евгени Кайряков – Пловдив, VІ клас, математика, информатика; Мартин Копчев – Габрово, ІV клас, математика; Нгуен Чи Зунг – София, ХІІ клас, математика; Тереза Тодорова – Русе, ІІІ клас, пиано От българските училища в чужбина Филипа Фотева – V клас, Берлин (Германия), танцово изкуство; Отличие за Благотворителен проект Давид Мавродиев – София, VІ клас, подкрепа на деца с аутизъм
Лауреати от българските училища в чужбина 2008 – 2013
2008 г. – Училищата в чужбина не участват като отделна категория.
2009 г. – Наталия Николова (Сеговия, Испания), V клас, лека атлетика и Таня Илич (Димитровград, Сърбия), ХІ клас, литература;
2010 г.- Аннабел Минкова (Лондон, Великобритания), VІІІ клас, математика и Десислава Йорданова (Шарлот, САЩ), ІV клас, спортна гимнастика;
2011 г.- Александър-Стефан Димитров – Виена (Австрия), V клас, пиано;
2012 г. – Стефани Георгиева – Енгера (Испания), V клас, изобразително изкуство;
2013 г. – Филипа Фотева – V клас, Берлин (Германия), танцово изкуство;

Матаериали от сайта  http://dberbatov.org/projects/nagradi/.