Училище “св. София” очаква своите ученици за новата 2008-2009 г.

Уважаеми родители и ученици,
Информацията, която ви предлагаме, е за всички, които желаят да научат малко повече за нас. Училището е основано през 2002 година и е към Посолството на Република България във Вашингтон. То е лицензирано, като в края на учебната година се издават удостоверения, които носят държавния печат и подписа на Посланика ни в САЩ. Удостоверенията дават възможност на учениците, завърнали се в България, да продължат  образованието си без прилагане на приравнителни изпити по предметите, изучавани тук- български език, история и география. Обучението следва пълния седмичен норматив по посочените предмети, съгласно учебните планове на българската образователна система. Часовете се водят в събота или неделя.
Новата учебна година е седма поред в кратката ни история и нашият първи випуск ученици вече са седмокласници. Имаме обособени отделни паралелки от Първи до Осми клас със среден брой на учените между 10 – 15, като през изминалата учебна година Първи клас завършиха два класа с общ брой 32 деца.
Училището осигурява учебниците на своите ученици, което е особено важно, като се има предвид разнообразието от варианти, които Министерството предлага.
Празниците, които тържествено отбелязваме са: Откриване на Новата учебна година, Коледа, 3-ти март, 24-ти май. Традиция стана последната учебна седмица да завършваме със Спортен празник на училището. По  класове се празнува още и 1-ви март, 8-ми март, както и Празник на буквите за първокласниците. За обучението на учениците родителите внасят месечна такса, която е изключително достъпна, като за две деца от едно семейство предлагаме специална отстъпка.
Всички преподаватели  в училище “Св. София” са правоспособни учители, носители на Втори клас квалификация, със педагогически стаж и доказан професионализъм. Училището ползва базата на българската Православна църква “Св. София”, чието име и носи, но е изцяло светско по своя характер.  За извънкласните форми на работа, както и повече информация за училището, можете да научите от нашия уебсайт: www.stsophiaschool.org      
                                                                                                                          
Елена Липкова, у-ще “ Св. София” за в.“България Сега”