Една конференция – много надежди

 

ПРЕДИСТОРИЯ

През юли 2005 г. ДАБЧ организира за първи път Kръгла маса по въпросите на образованието по български език в чужбина. Присъстваха представители от всички заинтересовани министерства и организации. Министерство на образованието и науката не изпрати свои представители.

За първи път учителите от българските училища по света се срещнаха и споделиха проблемите си, свързани с дългогодишната им работа.
През месец юли 2006 г. бе организирана отново втора кръгла маса – с домакин МОН.
Преподавателите от българските училища в чужбина отправиха сериозни упреци срещу държавата и нейното бездействие. Ударите не се поеха от нито един министър (зам.-министър Виткова само поздрави в началото участниците и след 10 минути напусна залата). Останаха служителите от някои дирекции на МОН да изслушат недоволните упреци и в края поеха ангажимент до следващата година да се направи нещо, за да има поне частичната промяна на положението с българските училища в чужбина.

През 2007 година ДАБЧ и МОН отказаха да организират Kръгла маса. В следствие на това през август 2007 г. бе учредена Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).

ДЕЙНОСТТА НА АБУЧ

Само за десет месеца АБУЧ постигна толкова, колкото държавните институции не можаха да постигнат за десетилетия.

На срещи с министри, председатели, държавни служители и много други се постигна съгласие да се организира през лятото на 2008 г. Kръгла маса по въпросите на образованието по български език в зад граница.
Министърът на външните работи г-н Ивайло Калфин потвърди желанието си за участие в такава Kръгла маса.
Министърът на образованието и науката г-н Даниел Вълчев също писмено даде своето съгласие.
Кирчо Атанасов – зам.-министър на МОН също прояви голям интерес към дейността ни и подкрепи усилията на АБУЧ.
АБУЧ изготви проекти, изрази становището си по различни правителствени доклади във връзка с новата политика за българите в чужбина, проведе дискусии и обсъждания. Огромен стимул бе поканата на МОН към АБУЧ за лично участие в изготвяне на проект за „Концепция за образователната политика по роден език и култура зад граница“.
МОН и АБУЧ съвместно разработиха постановките в Концепцията. В обстановка на взаимно уважение пролича желанието да бъде обобщено най-доброто от опита на държавните институции с дългогодишния опит на учителите в чужбина. Този факт окрили управителния съвет на АБУЧ.
Наближи пролетта, когато представители на АБУЧ се срещнаха с организаторите на кръглата маса. ДАБЧ демонстрира открито нежелание АБУЧ да бъде приета за съорганизатор, тъй като неправителствена организация не можело да е съорганизатор при обсъждане на държавна стратегия. Отказана бе и възможността да участваме в оформянето на дневния ред. Заявено бе, че тази Кръгла маса няма да бъде дискусионна. АБУЧ не би могла да кани свои гости, тъй като не е съорганизатор с ДАБЧ и МОН.

Управителният съвет на АБУЧ взе решение да потърси съдействието на Народното събрание. С помощта на журналистката на свободна практика Велислава Дърева се установи контакт с членове на Комисията по образованието и науката в Парламента. Народният представител- г-жа Атанаска Тенева организира среща на представители на АБУЧ с членове на Комисията по образование и наука в Народното събрание и лично с председателя на комисията – г-н Лютви Местан.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА АБУЧ В ПАРЛАМЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АБУЧ покани председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински. Той с желание прие да стане патрон на конференцията.

При това положение участието на АБУЧ в Кръглата маса на 17.07.2008 г., организирана от ДАБЧ и МОН, стана вторично.
АБУЧ разполагаше с десетина дни, в които успя да организира конференцията.
Представители на 29 български училища в чужбина, членове на организации, на комисии, журналисти, представители на министерства, викарият на патриарх Максим заеха местата си в Българския парламент на 16.07.2008 г. в 14.30 часа.

На трибуната бяха официалните лица:

– председателят на Народното събрание г-н Георги Пирински,

– зам.-министърът на образованието и науката г-н Кирчо Атанасов (министър Вълчев сметна, че не е в състояние да присъства),

– председателят на КОН в Парламента г-н Лютви Местан,

– посланикът за извънредни поръчения, бивш зам.-министър на външните работи и бивш посланик на България във Великобритания – г-н Иван Станчов,

– зам.-председателят на ДАБЧ г-н Янев,

– епископ Йоан, викарий на българския патриарх Максим.

С интерес бе изслушан отчетният доклад на председателя на АБУЧ- д-р Боян Кулов. Последвалите презентации на членовете на УС на АБУЧ Райна Манджукова, Боянка Иванова – директор на училище „Св. София” в Чикаго, Ваня Велкова – директор на Българското училище в Хамбург, Снежина Мечева – директор на Българското училище в Лондон също предизвикаха вълнение и станаха повод за сериозни заключения. Филмовите кадри от дейността на училищата просълзиха не само жените-майки в аудиторията.

В края на първата част г-н Пирински изрази огромното си задоволство от провежданата конференция и пое личен ангажимент за цялостна подкрепа на дейността на АБУЧ.
В почивката представителите на българските училища в чужбина имаха възможност да се запознаят с продукцията на няколко водещи издателства в страната , сред които издателство „Просвета”, „Анубис”, „Летера”, „Арти”, „Тангра”.
Втората част на конференцията бе за изказвания на представителите на различните български училища в чужбина, които застъпваха най-болезнените в българските училища зад граница.
В края на конференцията всички присъстващи бяха въодушевени и окрилени от срещата. Учителите в залата бяха внесли друг лъх в Българския парламент. Дори техническите лица, които осъществяваха реализирането на презентациите и до този момент не бяха чували за проблемите, а и не бяха виждали каква дейност развиват нашите училища в чужбина, гледаха с респект възрожденското учителско войнство, тръгнало да убеждава и постига в името не на лично облагодетелстване, а в името на бъдещето на България.

До членовете на управителния съвет достигна репликата на г-н Пирински, че конференцията се е превърнала в събитието на 40-тото Народно събрание.Именно от тези думи имаха нужда българските преподаватели зад граница.

СЛЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА

На 17.07.208 г. в МОН от 10.00 часа бе обявена Кръгла маса по въпросите на българските училища в чужбина с основен организатор – ДАБЧ. Десетки български учители от 9.30 сутринта чакаха на пропуска на МОН да бъдат допуснати в залата на седмия етаж. Записването на пристигналите ставаше бавно, пропускането през бариерите отнемаше дълго време, асансьорът качваше само по няколко души.

В 9.50 часа министър Вълчев влезе, за да направи десетминутно изказване пред медиите, че от следващата година работата ще потръгне. На пропуска петдесетина учители, дошли от различни краища на света, искаха да видят- най-после „на живо” министъра, да го чуят и да зададат лично въпросите си.
Проблемите, гневът на учителите, принципните им искания и този път подминаха поредния министър на образованието. Кръглата маса от самото начало не беше „на ниво”, заради пропусквателния режим, който изглеждаше предназначен, за да се спести на министър Вълчев за пореден път срещата с учителите.
Въпреки всичко това, благодарение на зам.-министър Кирчо Атанасов, както и на представителите на дирекция „Контрол и координация на средното образование” в МОН г-жа Михалевска и г-жа Тошкова, на Кръглата маса бе предоставена възможността учителите да поставят редица важни въпроси, които чакат своето разрешаване.
Г-н Янев, зам.-председател на ДАБЧ, сподели, че вече е отпусната сумата от 5 000 000 лева. Тя ще се използва за проекти, които да подпомагат и организират дейността на българите в чужбина, в това число и за проекти, свързани с дейността на българските училища зад граница. Това разбира се е положителна новост, но за съжаление неведнъж сме били свидетели как подобни действия са само повод да се назначават чиновници на заплата, които да считат, че имат правомощия, без да имат необходимите познания. Очакваме това се избегне. АБУЧ обединява десетки училищни колективи и може да е ценен съветник при обсъждането на образователните процеси зад граница. Този опит не бива да се пренебрегва.

На конференцията на АБУЧ в Парламента от народните представители се постави въпросът: Защо е необходимо да има две събития с една цел: конференцията, организирана от Асоциацията на българските училища в чужбина и кръглата маса, организирана от ДАБЧ и МОН.

ИЗВОДИ

Държавните служители можеха да уважат предложението на АБУЧ за провеждането на Kръглата маса. Кръглата маса и конференцията, можеше да бъдат обединени в едно мероприятие. В този случай би могло да се предполага, че на министър Даниел Вълчев нямаше да му се налага да избира къде да се появи за среща с учителите. Както българските преподаватели зад граница, така и представителите на другите държавни институции желаеха той да удостои форума с личното си присъствие.

Критики по повод отсъствието на министър Вълчев на конференцията и „фантомното” му появяване на Kръглата маса бяха отправени и в пресата (виж на сайта на АБУЧ материалите за Конференцията – статиите във в. „Монитор”- www.abgschool.org)

Снежина Мечева,
член на УС на АБУЧ (говорител),
директор на Българското училище към Посолството на България в Лондон

за в.”България Сега”