БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”

ФЕСТИВАЛ “БЪЛГАРСКИ ДНИ В ЧИКАГО – ЕСЕН 2014”
ЗА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ПОРЕДЕН ПЪТ ОТКРИТА ДИСКУСИОННА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА  АСОЦИАЦИЯ
Неделя, 12 октомври 2014 година
С медийната подкрепа и сътрудничество на в. „България Сега”, Чикаго

 
В този брой на в. „България Сега” имаме удоволствието да Ви представим едно от номинираните училища в Чикаго за приза на Асоциацията, под мотото „ЧИКАГСКА ГОРДОСТ 2014”. Резултатите от това единствено по рода си начинание сред Българската общност в Чикаго  ще бъдат обявени на Двадесет и първата  сесия на БАА, 12 октомври, неделя.
Очаквайте и представянето на още номинации на млади наши сънародници и институции! Страниците на вестник „България Сега” са открити от години досега и в бъдеще за всички таланти и всяко добро начало, което се ражда и развива в „Българският град на Америка – Чикаго”!

Във „визитната картичка”  на едно от най-младите български училища в Чикаго и САЩ е записано, че „ В училище „Патиланско царство” учебният процес е приключение”. В тези  спонтанно казани думи и в усмивката, с която те се придружават, са вградени вярата и желанието на създателите на това ново българско огнище на просвета, духовност и култура сред българските общности в чужбина, че в детския свят всяка една дейност трябва да бъде съчетана с добри и жизнерадостни емоции. Светът на детето органически отхвърля всяко насилие, всеки опит да му бъде „втълпявано в главата” и с най-незабележимата дори настойчивост, камо ли бруталност, знания,  норми на поведение и пр.
Съхранявайки всички утвърдени и традиционни за българската педагогическа практика  основни правила и тенденции за провеждане на учебния процес през годините, в  „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”  беше отработена и специфична методика за практическото поднасяне на възпитаниците на училището на цялата същност и съдържание на знанията, които се придобиват от изучаваните предмети.  Постигнато е вече много в старанието учебният материал да бъде поднасян ясно и конкретно, заинтригуващо  и убедително, но и с една  премерена артистичност и топлота.
Много често, и при всяка възможност, „лекциите от катедрата” се заменят с много по динамично протичащ учебен процес. Преподавателите, заедно със своите ученици,  създават свои „пътеки в историята”, по които те се движат през минали събития, сами се оглеждат в ляво и дясно сред тях, откриват причините и последствията от станалото, задават възникналите въпроси и решават заедно всяка появила се дилема. И не е ли всичко това едно приключение в учебния процес?
Не е ли приключение и това, че всеки може да гледа „от своята кула” на прочетеното и казаното по някое събитие или изучавана тема и  после да се разсъждава по видяното от различен ъгъл, от своята камбанария на всеки участник в учебния процес – дискусия?
Да се представи и научи нещо не в класната стая, а в музея, на някое обществено място, учреждение или специфична територия е добре познат метод.  Новото за всеки преподавател, обаче, е как конкретно ще бъде организирано това огромно „порастване” на учебната стая и как най-ефективно може да се осъществи.
Всички знаем, че в новата страна, в която сме дошли, има и много нови неща, които са от жизнена важност както за децата – ученици, така и за младежите, които се подготвят за постъпване в колежи и университети. Всички те могат да получат необходимите знания и подготовка в открития към училището Вечерен учебен център с особен акцент към математиката. Преподавател в Центъра е изключително подготвен специалист, Ина Бошнакова, с дългогодишен педагогически стаж в Английска гимназия в България,  в Triton college, Truman college и CPS – Chicago.
В учебния процес на училище „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”  се редуват напрегнатите по своето естество часова за усвояване на знания с моменти на здравословно движение и отдих, каквито са организираните след часовете хип-хоп танци и рисуване. С интерес и авторитет се ползува и Детската градина „Синьото мече” към училището за деца от 2.5 до 6 години.
Прекрасен пример за творческата фантазия, с която в училище „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” постигат впечатляващи резултати, беше  и организацията по откриването на учебната 2014/15 година. То започна с много хумор, рецитации и песни, детски смях и много радост. Всеки патиланец разказа и как си представлява, по-точно как би искал да протече учебната година… Разбира се, имаше много  остроумни, дори фантастично остроумни  разкази как учениците виждат себе си през новата учебна година. Беше положена и специална „Патиланска клетва”, с която децата, се заклеха да обичат България и своето училище.  Още и да бъдат „достойни, честни и благородни рицари на доброто”. Беше посрещнато от родители и приятели  с  аплодисменти…
Няма съмнение, че Българската общност в Чикаго може да се гордее със своето ново училище, с ентусиазма и професионализма, който цари в учебния процес, със знанията, които получават възпитаниците му и с цялата същност на това ново и ярко огнище на българската духовност, образование и култура  в САЩ. Това са и мотивите ни да предложим училището и неговите възпитаници и преподаватели, за достойни носители на званието „Чикагска гордост”

Комитет на приятели и съмишленици
на училище   „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”-Чикаго
в.”България СЕГА”