Училище „Слънчогледи”: Прости химически опити с домакински материали – 1

Всички деца обичат експериментите. С помощта на обикновени материали, които се намират във всеки дом, можете да покажете как се образуват газове в химична реакция.
Необходими са сода бикарбонат, оцет, празна пластмасова бутилка от вода, балон и суха пластмасова фунийка.
 
1.    Сипете в пластмасовата бутилка оцет докато напълните около 1/3 от бутилката. 
2.    Като използвате суха фунийка, сипете в балона сода бикарбонат – около 2-3 супени лъжици.
3.      . Сложете внимателно пълния със сода балон върху отвора на бутилката, като внимавате да не попадне сода в оцета. Когато сте готови за експеримента, вдигнете края на балона, за да може содата да падне в бутилката. 
4.    Наблюдавайте как се сместа започва да кипи, започват да се образуват мехурчета, а балонът започва да се надува. Обсъдете какво кара балона да се надуе, защо содата и оцетът си взаимодействат.
 
5.    Повторете експеримента! Със сигурност ще има желаещи да повторят поне няколко пъти.
6.    Ето и обяснението: когато смесим сода бикарбонат и оцет, получаваме киселинно-основна реакция, вследствие на което се отделя газ – въглероден двуокис, и вода. Газовете имат нужда от разширяване, затова след като изпълни бутилката, въглеродният двуокис има достатъчно налягане, за да изпълни и балона.
Не забравяйте да използвате обяснения на български език. Така децата ще разшират речника си с термини като киселина, основа, химическа реакция, взаимодействие, смес, газове, разширяване, отделяне,кипене, налягане, химия, физика.

По материали от http://www.momto2poshlildivas.com/
Материал на училище „Слънчогледи“, подготвен от Милена Николова
в.”България СЕГА”