Училище „Слънчогледи”: „Голи са без книги всички народи…“ – Константин-Кирил Философ

От момента на създаването на славянската писменост, от момента на превръщането на тази писменост в основа на духовната независимост, на българската държава и българския народ, култът към първоучителите Кирил и Методий не е преставал да съществува. От средата на 19. век до днес всяка година се отбелязва тържествено празникът на братята от Солун, празникът на просветата и културата. България е единствената страна в света, която има такъв празник – светъл, красив, вдъхновен празник на знанието и на духовния възход, празник на признателността към онези, които са поставили началото на самобитната българска /и славянска!/ културна изява. Защото от писмеността се раждат книгите като най-сложното и най-великото от всички сътворени от човека чудеса.
Началото на култа към просветата като свобода, като проявление на порива към духовно извисяване и съвършенство е положено още от Константин-Кирил Философ в забележителната му поетическа творба „Проглас към Евангелието“. В края на това изключително по съдържание и форма стихотворение присъства една абсолютна и вечна максима:“Голи са без книги всички народи“.  Голи- беззащитни, слаби, уязвими, безпомощни пред опасности и беди от всякакъв вид са и отделните хора, и народите, лишени от светлината и силата на познанието. Това е безспорна истина, доказана от безброй примери в историята на човечеството като цяло.
„Книга“ е генерализиращо понятие: просвета, знание, мъдрост, вяра, цивилизованост… Без книги – в този широк смисъл – народите са обречени на горчива участ, неспособни са да сътворят самобитна култура, не могат да постигнат просперитет в исторически и в нравствен план и дори не могат да оцелеят в сложни и трагични обстоятелства.
Осъзнали тази истина, славянските първоучители извършват своя безсмъртен културен подвиг: създават буквите на славянската звукова система – букви оригинални, неповторими и изискани /глаголическите букви/ – истински шедьоври на изкуството. Но този подвиг има още едно грандиозно измерение: двамата братя и учениците им превеждат на славянски /български/ език богослужебната книжнина, необходима за проповядване на християнството сред новопокръстените славянски племена. Защото проповед на неразбираем език е безполезна и безплодна. В тази втора страна от делото на Кирил и Методий се проявяват величието, свободомислието, здравомислието, демократизмът, патриотизмът и напредничавостта на братята от Солун.
В епоха, когато в цяла Европа властва триезична догма /култура може да се твори на староеврейски, гръцки и латински/, те дръзват да изрекат и да защитят идеята за правото на всеки народ да има своя писменост, да създава книги на своя говорим език, да върви по свой собствен духовен път. Каква смелост има в едно такова убеждение, което нарушава вековни традиции и влиза в конфликт с всесилни институции, чиито авторитет не е подлаган на съмнение никога и от никого. Но правото и истината са на страната на славянските първоучители и делото им побеждава, сломява съпротивата и мракобесието, утвърждава духовната независимост на славяните чрез книгите на славянски език. Тези книги са осветени и благословени от самия римски папа, а славянският език става четвъртият официално признат книжовен език в Европа.
Заради всичко това Кирил и Методий и техните ученици и последователи заслужават прослава и обезсмъртяване навеки и ги получават от благодарните потомци в пълна мяра. Няма забрава за тези, които извеждат „безбройния славянски род“ от мрака на невежеството, от хаоса на незнанието, от възможната духовна смърт към светлите простори на спасението чрез просвета и образованост.
Безсмъртието на Кирило-Методиевото дело е безсмъртие и на народите, които се ползват от благата на това дело. Докато има хора, които празнуват деня на Кирил и Методий, ще я има и България, ще има бъдеще за един народ.
Надежда Петрова
в.”България СЕГА”

Урок с перо и мастило в чест на 24 май

Урокът „С перо и мастило”, проведен на 17 май 2014 г. в училище „Слънчогледи”, бе посветен на създаването на първата азбука – глаголицата.
Под ръководството на учителите Камелия Томанова, Ралица Аврамова, Теодора Тинева, Красимира Вълчева, Анна Вайар, Надежда Алексиева и Милена Николова учениците имаха възможност да опитат сами изписването на първите букви от глаголицата, като използват перо и мастило, да научат историята на създаването и значението на славянската азбука за запазването на българския език.

Училище „Слънчогледи” пожелава честит празник на всички учители, ученици, родители и приятели; на всички, които по един или друг начин запазват българския език, идентичността и културното наследство на българския народ зад граница за следващите поколения!
Училище „Слънчогледи“ благодари за изключителната помощ, консултациите и методическите насоки на Надежда Петрова – учител в училището, специалист по българска филология, дългогодишен преподавател по български език и литература.
Благодарим също и на Павлина Върбанова, нашият онлайн консултант и човек със завидна енергия и още по-завидни знания, представени по достъпен начин в помощ на всички желаещи да научат български език.
Нашите специални благодарности са и към екипа на вестник „България сега“ за безотказната и постоянна подкрепа на делото на българските училища в чужбина.  Честит празник!
Материал на училище „Слънчогледи“, подготвен от Надежда Петрова и Милена Николова
в.”България СЕГА” 

Регистрация за новата 2014-2015 учебна година
На 31 май 2014 г. (събота) от 10 до 12 часа в сградата на училището на адрес 577 Pennsylvania Ave, #201, Glen Ellyn, IL 60137 ще се проведе родителска среща и регистрация за новата учебна година.
Предлагаме ви безплатно лятно училище с много игри, време за свободно общуване, спортни занимания и разнообразни теми през месец юни, а при проявен интерес – и през месец юли.
За всички, които не познават нашето училище – елате и се запознайте с учителите, поговорете с родителите на нашите настоящи ученици, вижте къде се провеждат занятията, запознайте се с нашия уебсайт и технологиите, които използваме.
Заповядайте!
За повече информация
www.slanchogledi.org