Посланикът ни в САЩ се надява на благоприятни законодателни промени относно визите

 
Редакцията на Еврочикаго се обърна към г-жа Елена Поптодорова, посланик на Р. България във САЩ, и към българския външен министър Кристиян Вигенин с няколко въпроса, касаещи визовия режим за българските граждани, проекта за новата Национална стратегия за българите и българските общности в чужбина, и някои други актуални теми.
По-долу публикуваме отговорите на посланик Поптодорова. Имаме уверението на МВнР, че отговорите на министър Вигенин ще ни бъдат изпратени в началото на следващата седмица.
 —————————————————————————-
 

– От Европейската Комисия има поставен срок към България (имаше, той междувременно изтече, въпросите ни към българския посланик във Вашингтон са изпратени на 7 февруари т.г. – бел.ред.), ако желае да подаде оплакване до Комисията, за нереципрочно третиране на българските, респективно европейски граждани, по визовия режим със САЩ. Срокът изтича в края на тази седмица. Как се развиват и на какъв етап са преговорите между България и САЩ по въпроса? Какво ние не сме изпълнили, какво трябва да направи американската администрация, за да отпаднат визите, както са отпаднали за други Европейски държави?
– Известно е, че промяната на визовия режим със САЩ е основен приоритет в дневния ред на двустранните ни отношения. Въпросът има и европейско измерение, актуален израз на което бе приетият на 11 декември 2013 г. Регламент на Европейския парламент и на Съвета 1289/2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване.
Регламент № 539/2001 е изменян осем пъти от създаването му досега, предимно в посока към преразглеждане на включените като приложения към него списъци за определяне на визовия режим с трети страни. Българите навсякъде по света и особено в САЩ следят тази проблематика с голям интерес, поради което бих припомнила съвсем накратко само най-новите моменти, свързани с нашата страна.
В изпълнение на разпоредбите на Регламент №1289/2013, Република България изпълни процедурата на задължителна нотификация в предвидени срок – 7 февруари 2014 г. и внесе официално в Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, информация, че Съединените американски щати, Канада и Австралийският съюз прилагат визов режим по отношение на българските граждани. Съгласно изискванията на Регламента, нотификацията съдържа подробни разяснения по предварителните мерки, предприети от нашата страна за осигуряване на безвизов режим на пътуване с всяка от тези държави, както и цялата налична информация по въпроса.
Регламентът предвижда възможност, България да отправи към Европейската комисия искане за суспендиране на освобождаването от виза за определени категории граждани на съответната трета страна, ако в срок до 90 дни от публикуването на нотификацията не бъде отменено изискването за виза. Комисията взема под внимание резултатите от мерките, посочени в нотификацията, както и какви биха били последиците за отношенията между ЕС и съответната трета страна, ако бъде суспендирано освобождаването от виза.
Европейската комисия може, в срок до 6 месеца от публикуването на нотификацията да приеме, по искане на засегнатата държава-членка или по своя инициатива, временно суспендиране за период до 6 месеца на освобождаването от виза за някои категории граждани на съответната държава. Суспендирането може да бъде удължено с до 6 месеца, а категориите граждани, за които се суспендира освобождаването от виза, могат да бъдат променяни.
В случай, че в срок от 24 месеца от публикуването на нотификацията, въпросната трета страна не е отменила изискването за виза, Комисията временно суспендира безвизовия режим за 12 месеца. Ако в срок от 6 месеца от влизането в сила на това решение изискването за виза не бъде отменено, ЕК може да представи законодателно предложение за отмяна на безвизовия режим на ЕС с тази държава.
Съвсем наскоро някои медиите цитираха изказване по този въпрос на нашия министър на външните работи Кристиан Вигенин в Брюксел, където участва в заседанията на Съвета на ЕС по външни работи и по общи въпроси: “Нагласата на нашето правителство, както изглежда и на останалите държави в ЕС, за чиито граждани САЩ прилагат визов режим, е да не се иска от Европейската комисия въвеждането на визи… Предпочитаме да бъдем конструктивни и се надяваме този наш подход да бъде оценен”.

– До лятото на 2009 г. основна причина да не отпадне безвизовото пътуване до САЩ беше, че български паспорти не включваха биометрични данни. Именно заради биометриката ли изпуснахме да изтече срокът на поправките в американски закон, който ни позволяваше като съюзници на САЩ в Ирак и в Афганистан да се възползваме от по-благоприятно третиране, и страната ни да бъде включена в списъка на безвизовите страни? Вместо това се случи така, че българските граждани продължават да са третирани като европейци „втора класа“.

– Действително липсата преди няколко години на биометрични данни в българските паспорти в посочен от САЩ момент се оказа неблагоприятен фактор по отношение на възможността от евентуално положително развитие по отпадането на визите тогава.
Независимо от това, отменянето на изискването за визи за САЩ предполага продължаване на сътрудничеството на двустранна основа за постигане на заложените в Програмата за безвизови пътувания критерии и съобразяване с необходимостта Конгресът и Сенатът да приемат благоприятни за нашата страна законодателни промени, включително по преразглеждане на критериите и на изискването за размера на максимално допустимия процент отказани от американска страна молби за визи.

– Българите в Чикаго не знаем колко точно сме – различни източници споменават различни данни, вариращи от 35 до 235 хиляди души. Дали българското посолство в САЩ би подкрепило идеята да се извърши едно по-прецизно преброяване на българите в Чикаго, организирано от Eurochicago.com или от някоя обществена организация?
– Посолството подкрепя напълно идеята за по-прецизно преброяване на българите в Чикаго и има готовност да оказва съдействие според своите възможности и компетенции. Мисля, че това е много полезна инициатива, която има потенциал на едно бъдещо предизвикателство и пред други български общности в САЩ.

– В началото на календарната година нашето издание определя с анкета кое е най-значителното българско събитие в САЩ за изтеклата вече година. (Вие знаете и подкрепяте инициативата ни, тъй като сте изпращали поздравителни адреси до организаторите на тези събития – за последен път писахте до Първото българско лицензирано училище в Чикаго и до Теодосий Спасов, организирали през 2011 г. съответно Форум на българските училища зад граница и голямо турне из Америка). За събитие на 2012 г. най-много внимание и гласове получи първият по рода си конкурс “Мис Българка в САЩ”. За изтеклата 2013-та напълно единодушно определихме и скоро ще обявим, че събитието на годината е преименуването на кръстовището пред българското посолство във Вашингтон на името на Димитър Пешев. Кой има най-голяма заслуга, за да се случи това събитие има ли личности и организации, без които то не би станало факт? Какъв е Вашият коментар за него? На коя личност или организация, според Вас, редакцията ни би могла да изпрати грамотата за „Българско събитие на годината ’2013“?
– Ангажирана съм с развитието на отношенията ни с Америка от десетилетия насам, в различни качества и функции. Твърдя, че наименуването на кръстовището при нашето посолство на името на Димитър Пешев е не само най-значимото събитие на 2013-та, а най-голямото признание, давано на България в САЩ въобще. При това то е признание от най-висок ранг, тъй като процедурата премина през целия законодателен процес на САЩ – от Градския съвет на Вашингтон, през кмета на града до Конгреса на САЩ. Хората, които основно работихме по това начинание, бяхме американецът Нийл Глик, бивш градски съветник, който внесе формалното предложение, и представители на посолството. Голямата задача бе да се спечели подкрепа от видни американски и международни специалисти по темата, които да свидетелстват пред членовете на Градския съвет чрез лично явяване или чрез писма. Радвам се, че я постигнахме – включително от известния италиански изследовател на Димитър Пешев, Габриеле Нисим, и на мемориалния институт Яд Вашем в Израел. Тази подкрепа беше много важна за окончателното положително решение.

– Проект на ДАБЧ за нова Национална стратегия за българите и българските общности в чужбина бе разпратен наскоро от консулствата до различни представители на българската диаспора. Има ли вече мнения и становища, които да са получени в българското посолство в САЩ във връзка с този проект и колко са те?
– Към настоящия момент в посолството няма постъпили бележки и предложения по проекта на ДАБЧ за нова Национална стратегия за българите и българските общности в чужбина. Посолството очаква такива материали, които своевременно ще препрати по предназначение до компетентните адресати в България.
 


Табелата на кръстовището до българското посолство във Вашингтон

– Планирате ли в близко бъдеще Ваше посещение в Чикаго?
– Признавам, че всеки повод е добър за мен да ви гостувам. Всъщност като изключим Ню Йорк заради ООН, Чикаго е градът, където съм бивала най-много. И никога времето не е достатъчно. Просто чакам следващия близък повод да дойда.