„Chicago – Българският град в Америка”, Книгата, която е на път към нас…

Няма друго място по Земята, където българската миграция да е така събрана, съсредоточена , монолитна, на едно място, както в Чикаго.  Има десетки китайски колонии по цял свят, създадени по ненадминатия си модел, наречен „Чайна Таун”. Познати са многобройни ирландски диаспори с култовите си „пъбове”, гърците с православните си църкви още от едно по-старо време,  поляците, чийто най-голям град е  нашето Чикаго и тук те си имат още и свое управление и институции…  И нека  сложим точка на примерите, които може да  изредим още много, с това, че за всеки евреин е достатъчно само потеклото му за да намери навсякъде протегната ръка за помощ, организации, които  дават работа, училище и университет, пари за старта в собствен бизнес и собствена среда, която те информира и пази, дава ти сто възможности да развиеш таланта си или да живееш спокоен, подреден, обезпечен и добър човешки живот…
Мигрантът с български  паспорт е все още далеч  от  подобни  ласки  в днешния глобален свят, каквито  имат  редица други хора от други народи. Най-често българите сме разпиляни по неколцина, или по няколко къщи,  из  петте континента и разчитаме  най-вече на себе си и на случая.
Едва в последно време се появиха  по-силни и подредени български диаспори из Кипър и Гърция, в Англия и Испания,  а най-яркият пример  е от Канада и САЩ.  Това е Чикаго.
Дали тук сме 300 или само 150  хиляди  е въпрос  труден за отговор , и не най-важният  със сигурност.  Съществено  е, че в случая  една наша  общност е изминала път на развитие, който е единствен, уникален за сега в българската история. И по този път, ако остане човечеството  живо и здраво в бъдеще,  ще вървят и други наши земляци.  Защото те ще продължават да се разселват по света, както го правят и всички други народи.  И ще им бъде необходим опит, пример, история, както и изграденото вече от предшествениците им, за да не започват  и те от  дъното
Ето, това е голямата задача, пред която Книгата, която е в ръцете Ви, изглежда малка и слаба. Нищо, че ще бъде в три тома. Но в същото време тя е и стъпката напред по пътя, който трябва да се върви и изминава…
Къде другаде днес може да се проследи как се прави динамична и просперираща  българска общност , ако не в Чикаго? Дори президентът на САЩ, Барак Обама, в една своя реч  почти повтори наименованието на  нашата енциклопедична книга, като каза, че „…Чикаго е българският град на Америка”.
… И така: илюстрованият  тритомникът „Chicago – Българският град в Америка”, на български и английски език, е по идея и проект на нашата, сравнително млада, но креативна обществена организация  – „Bulgarian-American Legacy” с президент Динко Динев, който има съществен принос за формирането на редица обществени институции в Чикаго от 2000-та година до днешно време.  Генералното консулство на Република България в Чикаго, и лично генералният консул, г-н Симеон Стоилов е Патрон на изданието . Държавната агенция за българите в чужбина има голям дял в реализирането на проекта, като субсидира отпечатването на трите тома  в България. Българската общност в Чикаго е основен спонсор във всичко що се отнася до труда и финансирането на  поредицата при създаването на текста и илюстрацията, превода на английски език, корекции, редакция и пр. Главен редактор на Изданието и един от авторите е журналистът Климент Величков, познат като първи зам.главен редактор преди време на вестниците  „Спорт” и „Старт” в България и вече 14-та година професионален журналист в Чикаго като главен редактор на първия след 2000-та година вестник в Чикаго „България”, след това и на „България 21 век” и „Старт”, в момента зам.главен редактор на в. „България Сега”.
Томовете ще бъдат отпечатани в десет-хиляден тираж и ще бъдат разпространявани безплатно.
Те ще бъдат предоставени на наши сънародници в страната, в чужбина и най-вече, разбира се, в САЩ и Чикаго.  Също така и на български и чуждестранни институти и учреждения: библиотеки, включително Държавната библиотека  в София и Конгресната библиотека във Вашингтон, в университети и колежи, научни институти и медии, политически и икономически организации, както  и в бизнеси от българо-американска среда или в Европейския съюз,  туристически организации  и пр.
Първият том трябваше да бъде реализиран  през есента на 2013-та година, но това не се случи. Закъснението, по независещи от нас причини,  се дължи на  удължените срокове при превода на английски език, усложненията, които изникнаха при предпечатната подготовка на  двуезичния текст и илюстрацията.
Книгата е в обем от 18.5 коли /296 стр/ и съдържа 55 статии, очеркови,  репортажни и обзорни материали, представени в  интродукцията  „Чикаго – Българският град” и пет раздела:  „Записки по българската имиграция в Америка”, „Нашите чикагски години”,  „С вечното, българското в нас…”, „Партньори на два континента”,  и „България през океана”. Бяха подготвени повече материали, но те останаха за Втория том.
В двата следващи тома ще бъдат представени  още от „Строителите на българската общност в Чикаго”, още популярни  фигури от т.н. „Стара емиграция” и дошлите в началото на новото столетие наши сънародници…  Много страници ще бъдат посветени на българския бизнес , технологични специалисти и научни работници, както и студенти и преподаватели  в американските институти. В Третия том вниманието ще бъде насочено към  възможностите за развитие на българската общност в Чикаго в сътрудничество с България и елитния потенциал на икономиката в страната, където сме дошли  – САЩ. Вторият том  ще бъде готов  през  втората половина на 2014-та година, а третият – към средата на 2015-та. 
Разнообразните по жанрове и тематика  статии в този том са с акцент  към първите българи  стъпили на американска и чикагска земя от Алеко Константинов до българските работници по строителството и  в индустрията на САЩ, лекари, инженери, издатели, търговци, предприемачи…  Представени са  български православни и протестантски храмове, българските образователни центрове и училищата в Чикаго, обществените организации, като и съюзите и сдруженията на художници и писатели, галерии и културни центрове, ансамбли, театри, медии, Генералното консулство на Република България в Чикаго, Държавната агенция за българите в чужбина, високите форуми,  на които Българската общност беше домакин,  като „Световният форум на българските  училища в чужбина” и „Втората световна среща на българските медии „Чикаго 2006” и др.
Автори на материалите са професионални журналисти и сътрудници, преподаватели и директори от училищата, представени са  текстове от архиви и медии.

„Bulgarian-American Legacy” изказва своята благодарност на всички участници в подготовката и реализацията  на Първия том  от Книгата за нашата общност в САЩ   „Chicago – Българският град”!  Ние се надяваме, че още повече наши сънародници ще вложат своето сърце и усилия за следващите издания.

„Bulgarian-American Legacy”,  Chicago