Предучилищното образование – основа за формиране на отношение към учебния процес

Предучилищното образование е това, което създава мотивация за учене и така полага основите за учене през целия живот. То осигурява познавателно, езиково, социално, емоционално и творческо развитие на децата, осигурява общуване в различна от семейната среда и положителна нагласа към новата социална роля „ученик”. Това е и времето, когато се изграждат умения за самостоятелна и колективна работа.
Да бъдеш ученик в детската и предучилищната група на у-ще „Джон Атанасов” е забавно и интересно. Учебният материал се поднася на децата в достъпна за тях форма на усвояване като се използват нагледни материали и игрови похвати. Това поддържа техния интерес и им помага по-лесно да усвояват преподаваното.
Едно от най-интересните занимания при нас е работа по проекта, при който децата сами изработват
различни предмети, рисуват, апликират. Преподавателките в детската и предучилищната група се стремят да провокират детското мислене и въображение, подтиквайки децата да експериментират. Чрез обработване и комбиниране на различни материали, децата възприемат и осмислят причинно-следствените връзки в практическата дейност. Те се научават да квалифицират по цвят, форма и големина, да се ориентират в пространството, да редуват цветове, да оперират с графични знаци и измерения. По този начин се затвърждават знанията им за геометрични фигури, развива се зрително-моторната им координация, която е в основата на умението им за писане. Увлечени в процеса на работа, децата неусетно усвояват български език и се чувстват горди и удовлетворени от самостоятелната си работа. Особено интересно се оказа за малките възпитаници оцветяването с пастели и използване на различни стикери за украса на герои от прочетени приказки, работа с природни материали, сгъване по контур, изработване на традиционните за Никулден рибки и коледната украса.
Децата с удоволствие участват в подготвянето на коледните изненади за предстоящото новогодишно тържество. Очакваме с нетърпение празника, който ще бъде изпълнен с много веселие, игри и подаръци за всички.

Цветанка Пейчева
Валя Камбурова
преподавателки в у-ще „Джон Атанасов”
в.”България СЕГА”