За вас, будители народни, с обич и признателност!

За пореден път класните стаи на училище  „Джон Атанасов” притихнаха, защото в тях се настани възрожденския дух на нашите будители. Започна поредният урок по българщина на г-н Стоян Дечев, преподавател по история, посветен на празника на просвещението. Още в началото на часа той изтъкна, че нашият народ единствен в света има празник на духовните си водачи, наречен Ден на будителите. А будители народът е нарекъл не само тези, които през епохата на робството са сеели просвета и култура, но и борците си за свобода, които с огнено слово и с оръжие в ръка са го будели през вековете.
Като емоционална нагласа за часа послужи химна на народните будители. Използвайки мултимедията, г-н Дечев започна презентацията си с ретроспективно представяне на творците и пазителите на българския дух и културната  традиция – Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици и последователи Климент Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх и др. Изтъкна се ролята на първия наш възрожденец – хилендарския монах Паисий и неговите знаменателни слова „Българино, знай своя род и език!” Умело бе направена междупредметната връзка с литературата като беше рецитиран откъс от одата „Паисий” на Иван Вазов. Акцентува се върху дейността на множеството монаси, обучавали българските азбукарчета на четмо и писмо в килийните училища и на  светски образованите патриоти, привнесли идеите на европейския ренесанс в поробената ни родина – будителите на нашето Възраждане – Петър Берон, бащата на „Рибния буквар”, Неофит Рилски, създателят на първата българска граматика, Найден Геров, съставителят на първия многотомен речник на българския език,
фолклористите – братя Миладинови, поетът и публицист Петко Р. Славейков, Васил Априлов, основателят на първото светско училище у нас и много други знайни и незнайни радетели на духовността. Наред с тях са и литературните ни творци от тази епоха – Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Иван Вазов, гениалният поет Христо Ботев и пречистият създател на революционни комитети – Васил Левски.
В края на часа учениците трябваше да се справят с кратък тест, свързан с презентацията.
Г-н Дечев изтъкна, че всички те, преди да бъдат идеолози, писатели, публицисти,
езиковеди, фолклористи, народните будители са били учители, защото са съзнавали, че „слепи и глухи” са народите без образование. Учениците бяха запитани за това каква е ролята на учителя в техния живот. Защото има една професия, без която всички останали са невъзможни – професията на учителя.
Поклон пред нашите будители народни, за които духовността беше мисия!
Нека тяхната нравствена сила, всеотдайност и родолюбие огряват пътя ни! Нека ни помагат да бием още по-силно камбаната на българското знание! 
    
Виолета Петрова – преподавател в
у-ще „Джон Атанасов”
в.”България СЕГА”