ПРАВО НА ОТГОВОР

Във връзка с публикация, свързана със съдебно дело срещу „Америфрейт системс“ или други компании, собственост на Павел и Румен Вълневи, сме длъжни да направим следния коментар, който въпреки всички журналистически норми не ни беше поискан, преди да бъде публикувана статията.
Това, което е цитирано към днешна дата, е само „complaint” или жалба, а не дело, още по-малко от вида “class action” (макар жалбата да е оформена в този вид), за който са нужни голяма група ищци. В конкретната жалба до съда присъства само един ищец и ние смятаме, че абсолютно неправомерно сме ответници по този иск. „Нашите адвокати внасят искане за прекратяване на жалбата, защото ищецът никога не е имал никакви трудовоправни отношения с нашата компания“, казва Браян Дойл, бизнес мениджър в „Америфрейт системс“. „Той е работил като шофьор за външна компания (т.нар. owner operator), която е използвала нашите услуги на диспечер и брокер. „Америфрейт системс“ е изплатила всички дължими суми на тази външна компания, собственост на Диян Николов. Дали той е бил коректен със своите шофьори – ние няма как да знаем, нито има възможност да повлияем.“
При проверка в нашата документация се оказа, че шофьорът на Диян Николов  не е единственият пострадал от некоректното отношение на този собственик на камиони. Той не е изплатил задължения за гориво и ремонти към „Америфрейт“ за близо 10 хиляди долара, а когато договорът му беше прекратен, изостави наши ремаркета на различни места в Съединените щати.
Макар да разбираме неприятностите, които шофьорът е имал, за да си получи заработените пари от неговия работодател Диян Николов, нашата компания никога не е била страна по казуса. Ето защо ние и адвокатският ни екип сме убедени, че съдът ще уважи молбата ни за прекратяване на иска много преди то да се е превърнало в дело и очакваме, че това ще стане до няколко седмици.
„Америфрейт системс“ е известна в транспортния бизнес с това, че не само покрива, но и често надвишава стандартните практики в тази индустрия. Компанията ни се ползва с добро име и репутация сред клиенти, брокери и шофьори.
Крайният резултат ще се окаже едно гръмко и подвеждащо вестникарско заглавие, в което прозират други интереси и желание за опетняване на доброто ни име в българската общност. „Америфрейт системс“ осигурява работа за десетки българи и подкрепя нашите училища, футболни отбори, спортни и културни прояви в града.
И макар опитът ни в медиите да е сравнително от скоро, ще препоръчаме нещо, което е задължение на репортерите в нашите медии – винаги да търсят всички страни по даден казус.

Горният текстов материал бе получен на редакционния E-mail на в. “България СЕГА” на 14-ти август, 2013 в 12.33 pm “(Чикагско време) от Румен Вълнев 

 От редакцията на в.”България СЕГА”

1. Основен принцип на в. “България СЕГА”  е бил и ще бъде – максимално обективното предоставяне на информация на нашите читатели!
2. Относно статията “Съдят Amerifreight Systems LLC. (Class Action Law Suit)”, не сме получили НИТО ЕДНА отрицателна реакция по отношение на предоставената от нас информация. За сметка на това, много хора ни се обадиха да ни благодарят и да ни поздравят за въпросния материал (включително и шофьори на камиони).
3. В. “България СЕГА” все още НЕ Е взела мнението на ищеца по делото, нито пък на неговите адвокати!
Ще бъдат направени опити за връзка и с адвокатите на Ответниците.
4. Вестник “България СЕГА” ще продължи да информира своите читатели за развоя на дело # 13CH13503 в Cook County Circuit Court, Chicago, IL
5. Очакваме вашите коментари, мнения и сигнали относно горния материал и относно статията “Съдят Amerifreight Systems LLC. (Class Action Law Suit)”

Можете да се свържете с нас на:

E-mail: [email protected]  
на тел. 773.317.8035 или 773.317.0904

Legal Disclaimer:
Горният материал има стойност само като новина. Информацията в него има общ характер, (чиято точност и цялостност  не може да бъде абсолютно гарантирана) и не може да бъде използвана за определяне в чия полза ще бъде отсъдено въпросното дело или за решаването на други конкретни въпроси/ казуси. За повече информация и детайли се обръщайте към адвокатите на ищците и ответниците по делото или към своя адвокат.