Нова награда за училище "Джон Атанасов" в Чикаго

В слънчевите пролетни дни малко преди края на учебната 2012/2013 година, Българското училище в Чикаго “Джон Атанасов”, или още по-точно – учителският колектив на това добре познато учебно заведение, получи ново признание за своите отлични достижения в учебна дейност и в приноса си към обществото на българите в Чикаго и САЩ. Преди няколко месеца бе високо оценена професионалната и обществена дейност на основателката и директорка на училището Боянка Иванова, която получи званието “Българка на годината”, присъждано от Държавната агенция на българите в чужбина. Сега заместник-директорката на училището, преподавателката с богат опит и познания, Виолета Петрова, бе удостоена с Почетната грамота “Неофит Рилски” на Министерството на образованието, младежта и науката на Република България.
Присъждането на това отличие става по повод на 24 май, любимият народен празник на българската просвета и култура  и славянската писменост. 
За тази награда вече трета година се съревновават мнозина отлични педагози, преподаватели и директори в  училища и детски градини, както и специалисти в образователни институции, които работят по цял свят във вече многобройните български просветни огнища.
Кандидатурите се представят основно от директорите на съответните училища, номинират се от АБУЧ, а критериите по които в Министерството се излъчват петимата победители, които получават почетния приз, са доста сериозни и ангажиращи. На първо място – високите учебни резултати, постигнати от възпитаниците на съответните учители. Взимат се предвид и успехите на учениците им на различни вътрешни и международни олимпиади, конкурси и други състезания. Отчита се професионалната подготовка и дейност на номинираните. Гледа се и социалната ангажираност, сътрудничеството с обществените организации, с родителите и училищното настоятелство на преподавателя. Преценяват се качества, като отговорност, инициативност, организационно умение и пр.
Затова и призът “Неофит Рилски”, който от няколко дни вече е в дома на Виолета Петрова е още и гордост за Училище “Джон Атанасов” – колеги, родители и ученици, които имат и късмета и щастието да се учат точно там, където са…

Тази 2013-та година отличените от Министерството на образованието, младежта и науката в България, заедно с нашата представителка от Чикаго, са и още следните четири педагози:  
Виолета Петрова, преподавател и зам. директор на училище “Джон Атанасов”, Чикаго
Светла Кьосева – преподавател и директор на училище за роден език, Будапеща
Нели Хаджийска – училищен ръководител на Хор и училище “Гергана”, Ню Йорк
Димитър Дунков – преподавател в училище “Орфей” – Линц, Австрия.
Милена Везенкова – директор на училища “Васил Левски” и “Розова долина”, Лондон  

”Джон Атанасов” в Чикаго е моята България на американска земя…”

Виолета Величкова Петрова,
учител по български език и литература и заместник директор в българско училище „Джон Атанасов”, Чикаго
/Из биографията и предложението за награждаването й/

Виолета Петрова е родена в с.Еленово, община Нова Загора, област Сливен. Средното си образование  завършва в гр.Стара Загора – Първа смесена гимназия ”Христо Ботев” в специална паралелка със засилено изучаване на френски език и екскурзоводство. След това продължава образованието си в ИНПУ ”Л.Каравелов”, гр.Кърджали, със специалности – български език и френски език.
След завършване на института, започва работа като преподавател по български език и литература в родното си село. Поради преместване на семейството й в гр.Нова Загора, сменя и местоработата си и от  1985 г. до 2005 г. работи в СОУ ”Хр.Ботев”, гр. Нова Загора  като преподавател по български  език и литература. През 1989г. завършва  ПУ ”Паисий Хилендарски” – специалност  българска филология, а през 1991г. завършва  следдипломна квалификация по методика на преподаване на български език и литература в същия университет.
 В СОУ ”Хр.Ботев”, гр.Нова Загора   израства като учител. Преподава в средната степен  и подготвя учениците си за изпитите след седми клас на специализираните  училища. Всички нейни ученици получават отличен на тези изпити.
Виолета Петрова  винаги  се отнася изключително отговорно към  работа си. Нейна твърда убеденост е, че не може един учител да формира личности, ако той самият не е  личност за подражание, че не може да бъде  добър преподавател, ако не обича това, което преподава и тези , на които го преподава. Според нея учителската професия изисква да ѝ се отдадеш изцяло, да не щадиш сили и енергия и да правиш всичко с много любов и тези, за които го правиш да усещат това.
От 2006 г.  г-жа Петрова живее постоянно в САЩ и от есента на същата година работи в у-ще ”Джон Атанасов”. 
От самото начало осъзнава, че работата на преподавателя  зад граница е паисиевска и това я вдъхновява да работи с още по-голям ентусиазъм и всеотдайност.
Госпожа Петрова се стреми  да прилага иновационни подходи и интерактивни методи в работата си, чрез които едновременно се получават знания, формират се умения, провокира се емоция, мислене или творчество и най-вече се мотивира желание у нейните ученици да посещават българско училище.
Формирането на българско самосъзнание и родолюбие у нашите ученици  е  основен приоритет в  работата й. На любовта  към Родината госпожа Петрова посвети часа по България на тема ”Аз обичам България” – мултимедиен урок компилация, посветен на българския фолклор, българската литература, българските празници и обичаи, на всичко онова, което ни кара да се чувстваме българи и да се гордеем с това.
В чест на 150-годишнина от рождението на великия писател Алеко Константинов,  Виолета  Петрова посвети свой мултимедиен урок „Алеко Константинов – будната съвест на своето време”, включващ драматизация на откъса ”Бай Ганьо прави избори”, който бе заснет от Детско студио” Телевизионери” и бе излъчена в началото на м. април в БНТ  .
 В момента г-жа Петрова подготвя с екип от колеги  презентация, посветена на 1150-годишнина от Великоморавската мисия на Св.Св.Кирил и Методий на тема ”И ний сме дали нещо на света”.
 Виолета  Петрова е истински пример за посветеност и всеотдайност към просветното дело зад граница.  Тя умее да увлича с идеите си целия учителски  колектив. Поради тези си качества бе определена за  заместник директор от училищния Борд  и показва изключителни умения за работа в екип вече втора година.
”Българско училище ”Джон Атанасов” в Чикаго е моята България тук, на американска земя.”- казва преподавателката Виолета  Петрова. „Това е  нашата духовна територия и аз съм горда и щастлива, че принадлежа към нея”.
В едно свое интервю пред чикагската преса тя казва: “Нашата мисия в българските училища по света е да съхраним българското  у  днешното и следващите поколения българи, които ще живеят в различни страни на петте континента и ще се интегрират в новата среда. И да го правим това с много енергия и много страст. И с много умение. И с много търпение… Това е голяма, истинска, отговорна мисия! Защото в “българското” има дух и култура, която е нужна на света. Нему  ние сме дали нещо до сега, но има   още много добри неща, които можем да дадем на поколенията.”
Страницата е подготвена от Климент Величков
Снимки: Училище “Джон Атанасов”, архив
в.”България СЕГА”, Чикаго