ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013

Със свое решение от 16 март 2013 г. Централната избирателна комисия прие решение за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън Република България за парламентарните избори на 12 май 2013 г.
Българските граждани, които искат да гласуват в чужбина на предстоящите на 12 май избори за 42-ро Народно събрание на Република България могат да подават заявления за гласуване от 19 март до 11 април 2013 г.
Всеки гражданин, навършил 18-годишна възраст към изборния ден включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, може да заяви своето желание да гласува в чужбина чрез попълване и подаване на заявление по образец не по-късно от 11 април 2013 г. Образецът на заявление за гласуване (Приложение № 21 от изборните книжа) е достъпен на сайта на МВнР на адрес: http://www.mfa.bg/bg/pages/200/index.html.
В заявлението гласоподавателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува.
Обръщаме внимание, че предградията на градовете в САЩ са отделни административни единици и при заявяване на мястото, където избирателят желае да гласува, следва да бъде съобразено и посочено точното наименование на града, в който избирателят желае да гласува.
Всеки желаещ да гласува избирател подава отделно заявление, което подписва саморъчно. В едно заявление може да бъде вписано само едно лице.
Заявлението се подава лично от гласоподавателя на гишетата на ГК Чикаго или се изпраща по пощата с писмо, изпратено до консулството на адрес:
Consulate General of the Republic of Bulgaria
737 North Michigan Avenue, Suite 2105
Chicago, IL 60611 
Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет страницата на ЦИК или чрез електронната  поща на комисията. Предстои ЦИК да обяви условия за приемане на електронно заявление за гласуване извън страната.
Обръщаме внимание на правилното попълване на заявлението, като всички горепосочени данни са задължителни, за да бъде заявлението валидно и да бъде признато от консулското представителство.
Избирателна  секция в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образува при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват чрез подаване на заявление в срок до 11 април 2013 г. В населените места, в които няма  дипломатическо или консулско представителство на Република България, избирателна секция се образува при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 11 април 2013 г.  Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова допълнителна избирателна секция в съответното населено място.
Изборният ден започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.
В изборния ден гласоподавателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), а ако не е подал заявление за гласуване извън страната и не е бил вписан в избирателния списък, следва да представи и декларация по образец (Приложение № 22 от изборните книжа).
Повече информация за гласуването зад граница на парламентарните избори може да се намери на Интернет страниците на МВнР (www.mfa.bg) и ЦИК (www.cik.bg).