ЧИКАГО: НАЙ, НАЙ, НАЙ – ПРЕЗ 2012-ТА!

Още в първите дни на Новата година в редакцията на вестник „България Сега”- Чикаго, се обади  проф. д-р  Никола Чаракчиев, един от нашите редовни читатели и сред най-добрите ни съветници, които  не веднъж са ни коригирали при допуснати неточности или „залитания” в спорна посока. Нещо повече –  Ник, както  често се подписва, ни е подсказвал и интересни гледни точки по дадено събитие или горещи теми, които не бива да се пропускат…
„България Сега”, според него, е на прав път в старанието си да направи в края на Дванадесетата и в началото на Тринадесетата година от новото ни хилядолетие една ретроспекция на направеното- недоправеното и ненаправеното от нашата общност за по-добър живот на всички ни в Чикаго.
Освен това той прави и свой принос  в тези старания.
Напрегната работа в един чикагски клон на американската поща по време на благородната спонсорска акция, организирана от Националната Агенция по Приходите в България за подпомагане на пощенските служители в САЩ.На първо място – съставил е своя методика, по която получените оценки и класации са безспорни, необорими и патентовани.
Чаракчиев използва специални критерии и показатели, благодарение на които става възможно да се оценят заслугите и приноса на личности и организации за просперитета на Българската диаспора в Чикаго през изтеклата година. Той смята, че съществува един генерален показател, по който трябва да се оценяват и класират достиженията. И  това е ПОЛЕЗНИЯТ ЕФЕКТ от инициативата или събитието за българите в Чикаго.
Полезният ефект може да има четири измерения: по качество, по количество,  в емоционален аспект и стратегически. Разбира се едно от тези четири измерения трябва да го възприемете и с известна доза чувство за хумор /примерно от 100 грама до 4-5 килограма у всеки читател/, за да бъдат комплексно класациите легитимни и полезни. Следва един пример на казаното, предоставен ни от Никола Чаракчиев.

Четирите чикагски класации

1. Сектор „КАЧЕСТВО”

Въпрос: Коя е най ярката проява на нарасналата финансова мощ на Българската диаспора в САЩ през 2012 година?

Отговор: Най-ярката  проява  на нарасналата финансова мощ на Българската диаспора е спонсорството, по-точно – големият и неочакван  подарък, който направихме на Пощенските служби на САЩ. В това трудно, кризисно и за пощенците време, те получиха от 300 000-та българска диаспора в САЩ  4 650 000 долара, които им бяха преведени главно през декември.
Благодарности за това трябва да отправим взаимно – българи и американци – към Териториалните Дирекции на НАП в България във връзка с „Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски от българите в чужбина”, които успяха да съчинят неотразим финансов документ, че уж сме длъжници в България, и ние шеговито се отричахме от тази  закачка с препоръчани писма, всяко на цена по 15.50 долара, вкл. и обратната разписка. Освен това НАП, като коректна институция, ще отговори на 300 000-те  българи с писма със стойност на пощенските разноски 300 000 лева – специално спонсорство и за Българската поща! Надяваме се и тези пари да бъдат взети от нас по някакъв деликатен начин.
Благодарим ти НАП – България!

Шопски танц - по време на незабравимия концерт на Ансамбъл "Хоро" през есента на 2012-та в Чикаго.2. Сектор „КОЛИЧЕСТВО”

Въпрос: Коя е най-мащабната информационна, политическа, културна и обществено полезна дейност, която  се развива в сегашно време в Чикаго?

Отговор:  Безспорно това е издателската дейност, българската преса, която се издава в Чикаго. Без да включваме милионите преглеждания на сайтовете на изданията, които се регистрират още и в България и по цял свят, на лице са отпечатваните около 200 оригинални страници седмично в българските чикагски вестници. Годишно това прави над 10 000 уникални вестникарски страници. Ако изчислим тези страници по тиражите на вестниците – получават се 50 милиона броя страници, които се прочитат от българоговорящата Америка годишно.

3. Сектор „ЕМОЦИОНАЛЕН”

Въпрос: Кое беше най-емоционалното събитие  в  културния афиш на българите в Чикаго?

Отговор:  Неповторимият  концерт, който ни поднесе брилянтният български танцов ансамбъл „Хоро”!

4. Сектор „СТРАТЕГИЧЕСКИ”

Въпрос: Кои са факторите, които, обуславят развитието на Българската общност в Чикаго – през изтеклата година и в годините, които са пред нас?

Отговор: През 2012-та година Българо-Американската Асоциация навлезе в своята дванадесета годишнина от създаването си. През годините тя се превърна в работилница за обществено-активни личности. Някои от тях, заедно с плеяда още други талантливи млади хора, създадоха  и други нови български обществен организации, културни институции, центрове и пр. Става дума за „Българо-Американски център за културно наследство”, за Bulgarian-American Legacy, за „Български музей в Чикаго”, за танцови ансамбли като „Хоро”, „Съюз на българските писатели”, „Български художници зад граница”, Художествената „M&D Gallery”, Художественото ателие „Владимир Димитров – Майстора”… Българското Чикаго” разполага със свои медици и юристи, инженери, финансисти, научни работници, предприемачи и работещи в почти всички браншове хора, стана ясно и че имаме добри издатели и публицисти, отлични училища, духовни огнища, едно от най-добре работещите генерални консулства на Република България,  много футболисти, артисти, ресторанти и кафета, много, много  български дух и воля!
Никола Чаракчиев
За в. „България Сега, Чикаго
www.Bulgariasega.com